Новини

/ Всі дати

Конкурс есе для студентів «Дивимось у майбутнє: спільні цінності спільні мрії»

Новини 101-110 ( всього знайдено : 126 )

Учасницею проекту Europroc Вікторією Меняйло опубліковано статтю у журналі «Advanced education», що входить до Web of Science

2018-08-14 09:04:00
Вийшла з друку стаття «Сurrent status analysis of research and innovation training of PhD in higher educational institutions», автора Меняйло Вікторії, опублікована у міжнародному науковому виданні «Advanced Education». У даній статті на підставі проведеного соціологічного дослідження шляхом анкетування аспірантів закладів вищої освіти України з використанням статистичних методів здійснено аналіз сучасного стану дослідницько-інноваційної підготовки майбутніх докторів філософії. Визначено основні форми дослідницько-інноваційної діяльності, в яких аспіранти брали участь.

Показано, що більше половини аспірантів були учасниками конкурсів наукових проектів для студентів та молодих учених; третина аспірантів мають досвід спілкування з іноземними колегами; близько 22,9% аспірантів були учасниками зарубіжних відряджень та стажувань. Участь у реалізації дослідницьких, освітніх та соціальних проектів брали лише 16,9% респондентів.

За результатами анкетування складено рейтинг найбільш важливих дисциплін (модулів), які варто включити до навчальних планів аспірантів (іноземна мова професійно-наукового спілкування; методологія наукових досліджень; академічне письмо та академічна доброчесність; основи критичного мислення; основи інноваційної діяльності; інтелектуальна власність і трансфер технологій; основи проектної діяльності) а також, найбільш ефективних, на їх думку, форм і методів дослідницько-інноваційної підготовки, серед яких: підготовка наукових публікацій до міжнародних видань; проведення майстер-класів, тематичних зустрічей з успішними науковцями та підприємцями; стажування у провідних вітчизняних та європейських наукових центрах; участь у міждисциплінарних дискусійних семінарах; участь у молодіжних конкурсах інноваційних ідей і проектів.
Детальніше
3 Пере­гля­дів

ЗНУ виграв новий грант Еразмус+ за напрямом Жана Моне "Європейські цінності у художніх текстах"

2018-08-10 10:33:00

Проект команди фахівців факультету іноземної філології та історичного факультету нашого вишу став одним із 14 українських проектів-переможців цьогорічного відбору європейської освітньої програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне. Його представники зауважують, що назва проекту – "Європейські цінності у художніх текстах" ("European Values in Literary Arts").
156 Пере­гля­дів

За проектом EUROPROC опубліковано статтю у польсько-українському виданні

2018-07-25 08:26:00
У польсько-українському журналі «European Humanities Studies/ Europejskie Studia Humanistyczne» опубліковано статтю учасниці проекту EUROPROC Вікторії Меняйло на тему: «Essence, structure and content of scientific-research and innovation activity at higher educational institutions of Ukraine, Russia and Republic of Belarus». У даній статті проведено аналіз наукових робіт українських та зарубіжних вчених, а також концепцій наукової та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України, Росії та Республіки Білорусь, на підставі якого розкрито сутність та визначено основні компоненти структури та зміст дослідницько-інноваційної діяльності внз. Показано, що проектно-інноваційна діяльність є важливою складовою дослідницько-інноваційної діяльності університетів, а участь у конкурсах інноваційних (дослідницьких, освітніх, соціальних, інвестиційних) проектів, що оголошуються органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими урядовими та неурядовими організаціями або проводяться в рамках міжнародних та вітчизняних грантових проектів і програм є однією з основних форм трансферу технологій сучасного вишу. Проведений аналіз показав, що не зважаючи на пострадянське минуле, коли принципи організації наукової діяльності вищих навчальних закладів у країнах колишнього СРСР принципово відрізнялися від практики західних дослідницьких університетів, на сьогоднішній день розвиток дослідницько-інноваційної діяльності у системі вищої освіти цих країн наближається до загальноєвропейських тенденцій.
Детальніше
16 Пере­гля­дів

Літня школа з кар'єрного розвитку молодих науковців у ЗНУ

2018-07-01 10:31:00

22-24 червня у Запорізькому національному університеті відбулась Літня школа з кар'єрного розвитку молодих науковців
Ідея проведення Літньої школи постала за результатами першого року виконання міжнародного проекту "Europroc", завдяки чому надбання проектної групи і колективу ЗНУ стали доступні широкому академічному загалу. Адже участь у Літній школі взяли близько сорока науково-педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти, наукових установ, співробітників структурних підрозділів вишів, аспірантів, магістрів більш ніж з двадцяти наукових установ.

438 Пере­гля­дів

Євродайджест Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції інформує про "EUROPROC"

2018-06-01 08:21:00
Інформування не тільки цільових груп, але й усієї академічної спільноти є важливою компонентою імплементації проектів програми Жана Моне. Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції (голова правління - Ірина Сікорська) докладає значних зусиль для популяризації досягнень європейських проектів, прагне інформувати про ініціативи наших колег стосовно Європейських Студій у рамках викладання окремих дисциплін, модулів, кафедр, клубів, центрів тощо. Це дозволятиме нам усім краще пізнати одне одного та розуміти, яким чином розвиваються європейські студії в Україні. У травневому випуску Євродайджеста цієї асоціації йдеться про святкування Дня Європи в Україні та про перебіг імплементації проектів напряму Жана Моне програми ЄС Еразмус+, у тому числі і проекту "EUROPROC" Запорізького національного університету.
170 Пере­гля­дів

У ЗНУ науковці регіону обговорили стан і перспективи європейської проектної культури в Україні

2018-05-11 21:53:00

На сьогодні в Запорізькому національному університеті значну увагу приділяють реалізації європейської програми «Еразмус+» за напрямом Жана Моне «Європейська проектна культура» (EUOPROC). Черговим важливим етапом втілення її в життя стало проведення на базі ЗНУ 11 травня засідання регіонального круглого столу «Європейська проектна культура в Україні: стан і перспективи». Співорганізатором заходу виступила Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції.

191 Пере­гля­дів

Узагальнений портрет слухача курсу «Основи європейської проектної діяльності»

2018-05-01 09:07:00
Вже майже місяць магістри біологічного факультету опановують засади європейської проектної культури під проводом команди фахівців проекту програми ім. Жана Моне «EUROPROC». Результати вхідного опитування, проведеного до початку навчання, у поєднанні з особистим досвідом роботи у групах дозволили нам створити узагальнений портрет слухача курсу «Основи європейської проектної діяльності». Отже, який він, наш студент? Передусім – мотивований. Переважна більшість слухачів (38%) вбачає у курсі можливість самовдосконалення та розширення світогляду. 20,6% зацікавилися незвичною тематикою та форматом курсу. 11,8% опитуваних розуміють важливість проектної діяльності для подальшого професійного розвитку. Намір у найближчій перспективі реалізувати власний проект висловили 8,8% студентів. Які знання прагнуть отримати наші слухачі? Майже 30% опитуваних воліли б розібратися у нюансах організації наукової діяльності у країнах ЄС. Стільки ж респондентів бажають навчитися ефективній презентації досвіду та ідей. Для 20% пріоритетним здобутком стали б навички пошуку грантів для академічної мобільності, а для 15% - досвід командної роботи. Не може не потішити той факт, що абсолютна більшість наших студентів, як виявилося, має загальне уявлення про проектну культуру й академічну мобільність (67%). Проте майже чверть респондентів вважає себе абсолютно необізнаними у цій сфері, а досвід подання проектних пропозицій чи заявок на академічну мобільність мають лише 8,8% слухачів. Сподіваємося, за підсумками навчання кількість вдалих спроб суттєво зросте, і зичимо нашим студентам успіху та плідних ідей для майбутніх проектів.
9 Пере­гля­дів

У ЗНУ презентували результати модуля Жана Моне «Основи європейської проектної діяльності»

2018-04-25 21:15:00

У Запорізькому національному університеті триває реалізація європейської програми «Еразмус+» за напрямом Жана Моне «Європейська проектна культура» (EUOPROC). У її рамках двадцятого квітня відбулося підбиття підсумків навчального курсу «Основи європейської проектної діяльності», який в цьому навчальному році вперше у виші викладався для магістрантів біологічного факультету. Студенти магістратури представили на розгляд високопрофесійного журі розроблені проекти, а також отримали сертифікати, що засвідчили успішне проходження курсу.
Нагадаємо, що метою курсу стало формування проектної компетентності магістрів та аспірантів щодо розробки і реалізації дослідницьких та інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної культури; забезпечення їх необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання дослідницько-інноваційних задач у майбутній професійній діяльності. Для того, аби продемонструвати, наскільки магістранти засвоїли викладений матеріал, вони мали розробити індивідуальні чи групові проекти, захист яких і слугував формою підсумкового контролю за модулем.
246 Пере­гля­дів

Тривають навчальні заняття з курсу "Європейська проектна діяльність"

2018-04-10 20:16:00

Протягом останнього тижня березня та першого тижня квітня магістрам біологічного факультету вичитано третій блок третього модулю за назвою «Програми ЄС із підтримки проектів у галузі науки». Заняття проводив доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Сарабєєв Володимир Леонідович.
Лекційна тематика розділу була присвячена інформаційному огляду Програми Горизонт-2020, білатеральним науковим проектам та проектам наукового фонду НАТО «Наука заради миру». Магістри мали можливість ознайомитись з метою програми Горизонт-2020, основними розділами програми за якими фінансується наукова та науково-прикладна діяльність, особливостями бюджетування та фінансування.
220 Пере­гля­дів

Учасниця проекту EUROPROC Вікторія Меняйло ознайомилась з організацією проектної діяльності в європейському університеті

2018-04-03 06:22:00
З 26 лютого до 02 березня 2018 р. відповідальний виконавець проекту модуля Жана Моне «Європейська проектна культура», начальник науково-дослідної частини ЗНУ, доцент Вікторія Меняйло брала участь у навчальному візиті представників закладів вищої освіти України до Університету Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка), що відбувався в рамках міжнародного проекту «Прогресивне управління університетами», який реалізується завдяки кооперації Спілки ректорів закладів вищої освіти України, Американських рад з міжнародної освіти, Чеської агенції розвитку та зазначеного університету.

319 Пере­гля­дів

Сторінки : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team