Учасниця проекту EUROPROC Вікторія Меняйло ознайомилась з організацією проектної діяльності в європейському університеті

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / Учасниця проекту EUROPROC Вікторія Меняйло ознайомилась з організацією проектної діяльності в європейському університеті


З 26 лютого до 02 березня 2018 р. відповідальний виконавець проекту модуля Жана Моне «Європейська проектна культура», начальник науково-дослідної частини ЗНУ, доцент Вікторія Меняйло брала участь у навчальному візиті представників закладів вищої освіти України до Університету Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка), що відбувався в рамках міжнародного проекту «Прогресивне управління університетами», який реалізується завдяки кооперації Спілки ректорів закладів вищої освіти України, Американських рад з міжнародної освіти, Чеської агенції розвитку та зазначеного університету.

Під час навчальної програми, яку організував педагогічний факультет вишу, учасники проекту прослухали лекції провідних фахівців університету щодо процедур акредитації, управління та оцінки академічної якості; етики публікацій та академічної доброчесності; нових інформаційних технологій в освіті і науці; побудови і реалізації стратегії розвитку університету; особливості студентського самоврядування; фінансової автономії університету та ін.

Найцікавішим виявився досвід чеського вишу в організації проектної діяльності університету, яка займає дуже важливе місце в стратегії його розвитку. Як розповіла заступниця декана педагогічного факультету з розвитку та зовнішніх відносин Симона Коричанкова, яка є відповідальною за цей напрямок роботи на факультеті, майже усі викладачі беруть активну участь у проектній діяльності. Цей процес є добре організований і керований. На кожному факультеті функціонує проектне відділення, працівники якого на постійній основі надають інформаційну, методичну та технічну допомогу проектним групам впродовж всього терміну підготовки і реалізації. проектів. Функціонує проектний відділ і на рівні університету.

Викладачі і студенти чеського вишу мають можливість брати участь не лише у міжнародних грантових проектах і програмах, але також у численних вітчизняних конкурсах проектів, що проводяться Чеською агенцією розвитку, Агенцією з міжнародних питань Чеської Республіки, Міністерством освіти і науки та іншими Міністерствами і відомствами країни. Крім того, Університет Масарика як публічний вищий навчальний заклад, отримує від держави кошти на розвиток, які становлять 5% від обсягу бюджетного фінансування вишу. Ці кошти розподіляються виключно на реалізацію внутрішньоуніверситетських проектів, які відбираються на конкурсній основі. Будь-який викладач, співробітник, аспірант або студент мають право брати участь у цьому конкурсі і пропонувати цікаві ідеї для розвитку рідного вишу. Це можуть бути як дослідницькі, так і освітні (розробка нового навчального курсу, підготовка мультимедійного підручника, створення відповідного програмного забезпечення), соціальні (організація дитячої кімнати на факультеті) чи інфраструктурні проекти (будова студентського кафе).

Показники участі викладачів і студентів у реалізації проектів (їх кількість і обсяг фінансування) включаються до основних показників оцінки діяльності окремих кафедр та університету в цілому. Виходячи з цих показників, розраховується обсяг фінансування вишу державою, а потім і обсяг фінансування кафедр з боку університету на наступний рік. Враховуючи рівень фінансової автономії кафедр, кожна з яких має власний бюджет і самостійно розподіляє кошти на свою діяльність, участь у проектах стає тим стимулюючим фактором, що дозволяє, з одного боку, суттєво збільшити обсяг державного фінансування того чи іншого підрозділу, а з іншого - мати потужне позабюджетне фінансування за рахунок залучених грантових коштів, що дозволяє найбільш активним викладачам мати суттєво підвищену заробітну плату при мінімальному навчальному навантаженні (до 10 годин на тиждень), а кафедрі в цілому – успішно розвиватися та бути конкурентоздатною у європейському освітньому просторі.

За словами Симони Коричанкової, у 2017 році обсяг надходжень педагогічного факультету університету Масарика за рахунок надходжень від проектної діяльності вперше перевищив показники доведеного бюджетного фінансування, що є наочним свідченням ефективності обраної стратегії розвитку чеського вишу.

Більш детально зі звітом-презентацією щодо навчального візиту Вікторії Меняйло до університету м. Брно можна ознайомитись за посиланням

03.04.2018 06:22:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team