ЗНУ виграв новий грант Еразмус+ за напрямом Жана Моне "Європейські цінності у художніх текстах"

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / ЗНУ виграв новий грант Еразмус+ за напрямом Жана Моне "Європейські цінності у художніх текстах"


Проект команди фахівців факультету іноземної філології та історичного факультету нашого вишу став одним із 14 українських проектів-переможців цьогорічного відбору європейської освітньої програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне. Його представники зауважують, що назва проекту – "Європейські цінності у художніх текстах" ("European Values in Literary Arts").

Зауважимо, це вже другий модуль Жана Моне у нашому виші після модуля "Європейська проектна культура", виконання якого розпочато минулого року. В рамках останнього восени за підтримки ректорату планується відкриття у ЗНУ спеціалізованої зали європейських студій, мультимедійне обладнання якої вартістю майже на 100 тис грн придбано за рахунок гранту Європейського Союзу.

Ідея створення Зали європейських студій народилася у проектній команді EUROPROC (автори ідеї: Олександр Гура, Юрій Каганов, Вікторія Меняйло). Її активно підтримав ректор ЗНУ Микола Фролов.

Варто відзначити, що команду розробників другого гранту-переможця складають молоді вчені: координатор проекту – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Станіслав Черкасов; керівник команди експертів – доцент кафедри німецької філології та перекладу Олена Тупахіна, заступник декана з навчальної роботи факультету іноземної філології Катерина Василина, доцент кафедри німецької філології Олександра Ніколова та провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків, магістр Катерина Касьян.

Цього року на конкурс програми ім. Жана Моне було подано 905 пропозицій, фінансування здобули 122. Тож ученим ЗНУ пощастило пройти відбір з першої спроби. Окрім аналітично-дослідницького компонента проект передбачає включення курсу «Європейські цінності у художніх текстах» до навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей. Курс розрахований, зокрема й на представників природничих і технічних спеціальностей, традиційно не охоплених програмами з розвитку європейських студій. Проектом передбачене активне залучення магістрантів ЗНУ до проведення досліджень за тематикою проекту.

Головними завданнями проекту є систематизація та узагальнення фахівцями у галузі історії, філології та літературознавства мультидисциплінарних уявлень про європейські цінності як особливий аксіологічний комплекс; дослідження процесу становлення європейських цінностей на основі референтних художніх текстів у історичному контексті; ознайомлення студентів із концепцією європейських цінностей, розвиток у студентів компетенції критичної рефлексії щодо формування історичних ціннісних парадигм від епохи античності та середньовіччя до сучасності; здатності визначати та класифікувати ціннісні конструкти; розвиток проблемно-орієнтовного мислення, принципів командної роботи.

Першочергові результати проекту передбачають включення курсу «Європейські цінності у художніх текстах» до навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей, розробку веб-сайту проекту, узагальнення досвіду запровадження курсу у тематичних публікаціях, підготовку та видання навчального посібника, його широке обговорення із залученням зовнішніх експертів (українських та європейських) під час проведення вебінарів, круглих столів та міжнародної науково-практичної конференції; розробку рекомендацій для Міністерства освіти і науки України з метою поширення досвіду Запорізького національного університету на національному рівні та реформування системи підготовки фахівців з вищою освітою.

Результати конкурсу тут: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1836-peremozhtsi-proektiv-zhana-mone.html

Цікаво відзначити, що медичний термін euvolia означає "нормальний водний баланс, необхідний для повноцінного функціонування організму". Так само і цей проект спрямований на відновлення балансу у підготовці майбутніх вчителів середніх шкіл - не лише гуманітарного, але й природничо-математичного спрямування. Як відомо, вчитель - це не лише фахівець-предметник, але й певною мірою культуртрегер, носій і розповсюджувач певної системи цінностей, роль якого у вихованні майбутніх поколінь наших громадян важко переоцінити, зокрема, у нинішній ситуації світоглядного конфлікту. Тож метою проекту є підготовка всебічно розвиненого, обізнаного і свідомого європейських цінностей викладача для нової української школи за допомогою спеціалізованого курсу за вибором "Європейські цінності у художніх текстах". Курс, розроблений фахівцями історичного факультету та факультету іноземної філології, ознайомить слухачів із системою європейських цінностей й основними етапами її формування від доби Середньовіччя до сьогодення; продемонструє зв'язок між аксіологічними конструктами та історичними, культурними, політичними, економічними чинниками впливу; навчить розумінню аксіологічних кодів у різних витворах мистества - художній літературі, живописі, кінематографі тощо. Провідні художні тексти з європейської культурної спадщини слугуватимуть кейсами для демонстрації ціннісних конфліктів, характерних для тієї чи іншої доби. Одна з переваг курсу - інтерактивність: мінімум лекцій, максимум творчої роботи у групах (дискусій, дебатів, рольових ігор тощо). У такий спосіб, курс допоможе слухачам суттєво розвинути риторичні навички, навички публічних виступів, критичного мислення, командної роботи тощо. У якості іспиту слухачі курсу захищатимуть колективні проекти з вивчення аксіологічних кодів у витворах сучасної української культури - популярних книжках, серіалах, фільмах та ін. Усі роботи стануть частиною великого наукового проекту з вивчення ціннісних орієнтирів нашого суспільства. Також зазначимо, що, за словами начальника науково-дослідної частини ЗНУ Вікторії Меняйло, за кошти першого проекту-переможця та Запорізького національного університету на суму близько 100 тис. грн вже придбано мультімедійне обладнання (комп’ютер, проектор, екран, відеокамери, система конференц-зв'язку), а також за кошти ЗНУ здійснюється капітальний ремонт аудиторії 61 у навчальному корпусі № 1 та закупівля меблів. Планується її відкриття у вересні-жовтні.

Варто відзначити, що «Зала європейських студій» - це робоча назва. Відтак, учасники проекту оголошують конкурс пропозицій на кращу назву студії. Сама зала буде оформлена у кольорах Європейського Союзу, вона матиме відповідну назву і табличку. А ось буде призначена для:
- проведення заходів, передбачених в рамках проектів, що реалізуються у ЗНУ (презентації, тренінги, семінари, вебінари, літні школи, навчальні заняття за модулями Жана Моне), а також доступна для проведення інших заходів, що відбуваються у ЗНУ (на додаток до існуючих актових зал та спеціалізованих аудиторій);
- прийому зарубіжних делегацій та зустрічей поважних гостей;
- захисту кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованих вчених радах ЗНУ;
- можливо, навіть, для проведення ректоратів та (або) Вчених рад (за визначенням ректора).

10.08.2018 10:33:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team