Новини

/ Всі дати / 2018

Конкурс есе для студентів «Дивимось у майбутнє: спільні цінності спільні мрії»

Новини 41-50 ( всього знайдено : 51 )

Узагальнений портрет слухача курсу «Основи європейської проектної діяльності»

2018-05-01 09:07:00
Вже майже місяць магістри біологічного факультету опановують засади європейської проектної культури під проводом команди фахівців проекту програми ім. Жана Моне «EUROPROC». Результати вхідного опитування, проведеного до початку навчання, у поєднанні з особистим досвідом роботи у групах дозволили нам створити узагальнений портрет слухача курсу «Основи європейської проектної діяльності». Отже, який він, наш студент? Передусім – мотивований. Переважна більшість слухачів (38%) вбачає у курсі можливість самовдосконалення та розширення світогляду. 20,6% зацікавилися незвичною тематикою та форматом курсу. 11,8% опитуваних розуміють важливість проектної діяльності для подальшого професійного розвитку. Намір у найближчій перспективі реалізувати власний проект висловили 8,8% студентів. Які знання прагнуть отримати наші слухачі? Майже 30% опитуваних воліли б розібратися у нюансах організації наукової діяльності у країнах ЄС. Стільки ж респондентів бажають навчитися ефективній презентації досвіду та ідей. Для 20% пріоритетним здобутком стали б навички пошуку грантів для академічної мобільності, а для 15% - досвід командної роботи. Не може не потішити той факт, що абсолютна більшість наших студентів, як виявилося, має загальне уявлення про проектну культуру й академічну мобільність (67%). Проте майже чверть респондентів вважає себе абсолютно необізнаними у цій сфері, а досвід подання проектних пропозицій чи заявок на академічну мобільність мають лише 8,8% слухачів. Сподіваємося, за підсумками навчання кількість вдалих спроб суттєво зросте, і зичимо нашим студентам успіху та плідних ідей для майбутніх проектів.
6 Пере­гля­дів

У ЗНУ презентували результати модуля Жана Моне «Основи європейської проектної діяльності»

2018-04-25 21:15:00

У Запорізькому національному університеті триває реалізація європейської програми «Еразмус+» за напрямом Жана Моне «Європейська проектна культура» (EUOPROC). У її рамках двадцятого квітня відбулося підбиття підсумків навчального курсу «Основи європейської проектної діяльності», який в цьому навчальному році вперше у виші викладався для магістрантів біологічного факультету. Студенти магістратури представили на розгляд високопрофесійного журі розроблені проекти, а також отримали сертифікати, що засвідчили успішне проходження курсу.
Нагадаємо, що метою курсу стало формування проектної компетентності магістрів та аспірантів щодо розробки і реалізації дослідницьких та інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної культури; забезпечення їх необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання дослідницько-інноваційних задач у майбутній професійній діяльності. Для того, аби продемонструвати, наскільки магістранти засвоїли викладений матеріал, вони мали розробити індивідуальні чи групові проекти, захист яких і слугував формою підсумкового контролю за модулем.
156 Пере­гля­дів

Тривають навчальні заняття з курсу "Європейська проектна діяльність"

2018-04-10 20:16:00

Протягом останнього тижня березня та першого тижня квітня магістрам біологічного факультету вичитано третій блок третього модулю за назвою «Програми ЄС із підтримки проектів у галузі науки». Заняття проводив доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Сарабєєв Володимир Леонідович.
Лекційна тематика розділу була присвячена інформаційному огляду Програми Горизонт-2020, білатеральним науковим проектам та проектам наукового фонду НАТО «Наука заради миру». Магістри мали можливість ознайомитись з метою програми Горизонт-2020, основними розділами програми за якими фінансується наукова та науково-прикладна діяльність, особливостями бюджетування та фінансування.
163 Пере­гля­дів

Учасниця проекту EUROPROC Вікторія Меняйло ознайомилась з організацією проектної діяльності в європейському університеті

2018-04-03 06:22:00
З 26 лютого до 02 березня 2018 р. відповідальний виконавець проекту модуля Жана Моне «Європейська проектна культура», начальник науково-дослідної частини ЗНУ, доцент Вікторія Меняйло брала участь у навчальному візиті представників закладів вищої освіти України до Університету Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чеська Республіка), що відбувався в рамках міжнародного проекту «Прогресивне управління університетами», який реалізується завдяки кооперації Спілки ректорів закладів вищої освіти України, Американських рад з міжнародної освіти, Чеської агенції розвитку та зазначеного університету.

171 Пере­гля­дів

У ЗНУ триває проведення тренінгів для викладачів із написання мікрогрантів

2018-04-01 20:10:00
З метою модернізації проектної і грантової діяльності в університеті, за ініціативи проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Каганова, протягом березня-травня 2018 р. у виші відбудеться серія тренінгів для викладачів щодо написання мікрогрантів.
112 Пере­гля­дів

У рамках курсу Жана Моне «Європейська проектна діяльність» магістри запропонували власні ідеї розвитку вишу

2018-04-01 19:56:00
Завершилось викладання другого модуля з курсу Жана Моне «Європейська проектна діяльність» (викладач: доцент Вікторія Меняйло), який читається у ЗНУ в рамках міжнародного проекту за Програмою «Еразмус+», де студенти отримали початкові навички проектної роботи: навчилися знаходити центральну проблему, ознайомилися з методами генерації та ранжування ідей, опанували SMART- технологію постановки цілей проекту, розробляли логіко-структурну матрицю та стратегію власного проекту. Заняття проходили у формі семінарів-тренінгів, на яких молодь жваво обговорювала власні ідеї і з задоволенням ділилася своїми думками.
128 Пере­гля­дів

Узагальнений портрет слухача курсу «Основи європейської проектної діяльності».

2018-03-01 09:01:00
Вже майже місяць магістри біологічного факультету опановують засади європейської проектної культури під проводом команди фахівців проекту програми ім. Жана Моне «EUROPROC». Результати вхідного опитування, проведеного до початку навчання, у поєднанні з особистим досвідом роботи у групах дозволили нам створити узагальнений портрет слухача курсу «Основи європейської проектної діяльності».
69 Пере­гля­дів

Розпочалося викладання курсу "Європейська проектна культура" магістрам біологічного факультету ЗНУ

2018-02-25 08:37:00

В рамках реалізації проекту "«EUROPROC» в лютому 2018 р. розпочалося викладання курсу "Європейська проектна культура" магістрам біологічного факультету ЗНУ. Доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Жураковська Леся Вікторівна на перших лекційних заняттях ознайомила студентів з еволюцією ідеї європейської інтеграції в історичному контексті, передумовами реалізації проектів європейської інтеграції після Другої світової війни, основними етапами створення Європейського Союзу. Студенти обговорили сценарії подальшого розвитку ЄС, можливого розширення на Схід, потенційні виклики перед європейською спільнотою. В рамках практичних занять були проведені ділові ігри, що були спрямовані на дослідження ставлення британських політичних кіл, громадськості до виходу Великої Британії з Європейського Союзу.
50 Пере­гля­дів

У Запорізькому національному університеті реалізується проект Жана Моне “Європейська проектна культура”

2018-02-20 06:15:00
У Запорізькому національному університеті триває реалізація проекту в рамках європейської програми “Еразмус+” за напрямом Жана Моне “Європейська проектна культура” (EUROPROC) (587321-EPP-1- 2017-1- UA-EPPJMO- MODULE).
Завдання проекту полягають у теоретичному узагальненні та передачі практичного досвіду, здобутого молодими науковцями – учасниками європейських програм академічного обміну та наукового співробітництва; розповсюдженні європейського досвіду в імплементації проектної діяльності; навчанні студентів та аспірантів концепції європейського дослідницького простору; популяризації європейської моделі управління дослідницькою та науковою діяльністю; формуванні нового покоління науковців відповідно до європейських вимог.
75 Пере­гля­дів

У ЗНУ презентували курс «Основи європейської проектної діяльності» для магістрів біологічного факультету

2018-02-16 22:43:00
У виші триває реалізація європейської програми “Еразмус+” за напрямом Жана Моне “Європейська проектна культура” (EUOPROC). На сьогодні колектив авторів підготував навчальну програму курсу “Основи європейської проектної діяльності”. Її метою стало формування проектної компетентності магістрів та аспірантів щодо розробки і реалізації дослідницьких та інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної культури; забезпечення їх необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання дослідницько-інноваційних задач у майбутній професійній діяльності. Також учасники проекту в рамках реалізації Концепції розвитку проектної діяльності в ЗНУ вирішили запропонувати Науково-методичній раді вишу розглянути питання про запровадження курсу “Європейська проектна культура” як вибіркового на другому рівні вищої освіти.
73 Пере­гля­дів

Сторінки : 1 2 3 4 5 6

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team