У ЗНУ презентували курс «Основи європейської проектної діяльності» для магістрів біологічного факультету

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / У ЗНУ презентували курс «Основи європейської проектної діяльності» для магістрів біологічного факультету


У виші триває реалізація європейської програми “Еразмус+” за напрямом Жана Моне “Європейська проектна культура” (EUOPROC). На сьогодні колектив авторів підготував навчальну програму курсу “Основи європейської проектної діяльності”. Її метою стало формування проектної компетентності магістрів та аспірантів щодо розробки і реалізації дослідницьких та інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної культури; забезпечення їх необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання дослідницько-інноваційних задач у майбутній професійній діяльності. Також учасники проекту в рамках реалізації Концепції розвитку проектної діяльності в ЗНУ вирішили запропонувати Науково-методичній раді вишу розглянути питання про запровадження курсу “Європейська проектна культура” як вибіркового на другому рівні вищої освіти.

На початку презентації проректор з наукової роботи, д. іст. н., професор Геннадій Васильчук передав привітання від ректора Миколи Фролова і побажав плідного розвитку проекту. Проректор також привітав студентів із тим, що вони мають змогу долучитися до найкращих зразків європейського освітнього простору, і зазначив, що проект «Європейська проектна культура» надає змогу інтегруватися в європейську освітню сферу. Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.пед.н., професор Олександр Гура розповів, що перспективною платформою для розвитку є галузь проектної діяльності, зокрема у ЗНУ. У промові він порушив проблеми сучасної освіти, де дають знання, вміння та навички, але не навчають вирішувати реальні проблеми, з якими ми зіштовхуємося в реальному житті. І саме цим займається проектна діяльність. Олександр Іванович зазначив, що проект передбачає створення умов для самовдосконалення і самореалізації студентів. Координатор проекту, к.іст.н., доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Леся Жураковська розповіла, що на меті проекту є передача практичного досвіду, навичок, тому планується проведення численних майстер-класів і конференцій, в тому числі й за участю європейських партнерів. Викладач привітала студентів біологічного факультету із тим, що їм випала честь бути першими слухачами курсу. В рамках проекту відбулась презентація курсу «Основи європейської проектної діяльності», яку представили його викладачі. Навчальна програма для магістрів та аспірантів університету передбачає вивчення п'яти модулів — чотирьох поточних і одного підсумкового. Перший модуль буде присвячений основам історичного контексту європейської інтеграції, передумовам створення ЄС (викладач – Жураковська Л. В.), а також інтеграції вітчизняної системи організації освіти до європейських практик (викладач – Каганов Ю. О.). Другий модуль дасть знання проте, де брати ідеї для проектів, які методи генерації ідей для цього використовують, як правильно формулювати проблему мету за допомогою смарт-технологій, а також про будування стратегії реалізації власного проекту (викладач – Меняйло В. І.). Заняття відбуватимуться в інтерактивній формі. Третій модуль буде присвячений практичним аспектам академічної мобільності. Студентів навчать визначати мовний рівень в рамках європейських мовних компетенцій, уникати найбільш поширених помилок при написанні СV та мотиваційних листів, працювати з інструментарієм європейської кредитно-трансферної системи. В результаті студент отримує повний пакет документів для участі в одній із 6 програм академічної мобільності (Erasmus+), які реалізуються у нашому виші. Крім того, модуль допоможе навчитися перетворювати освітні проблеми на плідні ідеї, а також планувати фінансування проекту (викладач – Тупахіна О. В.). Доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології, к. біол. н. Володимир Сарабєєв, який викладатиме у третьому модулі, розповів і про іншу потужну міжнародну освітню програму “Горизонт 2020”, її результати в Україні та плани майбутньої проектної діяльності. Четвертий модуль, ігровий, презентував професор Олександр Гура. Проректор зазначив, що цей модуль спрямований на формування вміння правильно передавати один одному інформацію, обговорювати проблеми, які виникають у процесі роботи над проектом. Як підсумок буде написано проект переходу Запорізького національного університету до європейського освітнього простору. - Я впевнений, що ми навчимося на цьому шляху спілкуватися і реалізовувати досвід, який ми отримали раніше, в практичну діяльність, — зазначив Олександр Іванович. Платформою для набуття навичок проектної діяльності є матеріали курсу «Основи європейської проектної діяльності» у СЕЗН moodle та інформаційний ресурс ‒ його сайт http://europroc.znu.edu.ua/index.html Цей ресурс представив проректор з науково-педагогічної роботи, к.іст.н., доцент кафедри новітньої історії України Юрій Каганов. Свої проектні ідеї студенти можуть презентувати і в рамках конкурсу “Епіцентр студентських ініціатив”. Загалом курс покликаний сформувати проектну компетентність магістрів та аспірантів у розробці та реалізації дослідницьких та інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної культури; забезпечити студентів необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками для ефективного виконання дослідно-інноваційних завдань у майбутній професійній діяльності. Учасники робочого засідання резюмували, що успішна реалізація проекту сприятиме суттєвій активізації проектної діяльності у ЗНУ та зростанню його іміджу у національному та міжнародному вимірі.

16.02.2018 22:43:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team