Новини

/ Всі дати / 2018

Конкурс есе для студентів «Дивимось у майбутнє: спільні цінності спільні мрії»

Новини 31-40 ( всього знайдено : 51 )

Євродайджест (серпень 2018)

2018-09-10 17:04:00
Євродайджест Української асоціації асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції за серпень 2018 р.
Завантажити (pdf)

131 Пере­гля­дів

Як працюють у ЗНУ гроші Євросоюзу

2018-09-10 16:52:00
До Вашої уваги матеріал газети "МиГ" (автор Анна Чуприна) від 4 вересня 2018 р. "Як працюють у ЗНУ гроші Євросоюзу", в якому йдеться про стан реалізації проектів Erasmus+ у виші.
Текст статті
228 Пере­гля­дів

EUROPROC: ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2018-08-16 09:28:00
Добігає кінця перший рік реалізації проекту Програми ім. Жана Моне «EUROPROC». Саме час підбити попередні підсумки плідної й цікавої роботи та визначитись із перспективами на майбутнє.
Робота над проектом здійснювалася у повній відповідності до заявки й календарного плану. Попри прикрі зміни у кадровому складі виконавців (передчасна смерть Наталії Дмитрівни Костенко), робоча група доклала всіх зусиль для забезпечення високого рівню якості проектного продукту.
154 Пере­гля­дів

Представники ЗНУ здобули грант у складі консорціуму університетів за програмою Erasmus+ КА2 Capaсity Building in Higher Education

2018-08-15 15:11:00
Офіційна назва проекту: "Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесності і розвиток професіоналізму" ("Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism"). Так, загальна сума гранту на консорціум (10 українських університетів і 4 європейські в партнерстві з МОН України, Українською асоціацією студентів) становить майже 800 тисяч євро (798 470 – затверджений бюджет). Термін виконання проекту – 15 листопада 2018 року-15 листопада 2021 року.
Представник робочої групи від вишу, доцент Катерина Сіріньок-Долгарьова підкреслила, що також від ЗНУ в команді робочої групи: декан факультету журналістики Віктор Костюк, викладачі Юлія Любченко, Павло Мірошниченко, Юрій Костюк, Олена Тупахіна. Відзначимо, що цього року з 874 заявок на Erasmus+ Capacity Building in Higher Education було профінансовано лише 118 (23 залишилося у резервному списку). Тому проектанти підкреслюють, що конкуренція була надзвичайно високою.
Проект розрахований на період із листопада 2018 до листопада 2021 року. На кожен рік заплановано низку заходів, які будуть сприяти втіленню основної мети проекту – вдосконаленню журналістської освіти через трансформацію і підвищення якості бакалаврських і магістерських програм із журналістики до стандартів ЄС, покращенню рівня працевлаштування студентів та їх міжнародної мобільності, а також просуванню медіаграмотності в суспільстві.
180 Пере­гля­дів

Учасницею проекту Europroc Вікторією Меняйло опубліковано статтю у журналі «Advanced education», що входить до Web of Science

2018-08-14 09:04:00
Вийшла з друку стаття «Сurrent status analysis of research and innovation training of PhD in higher educational institutions», автора Меняйло Вікторії, опублікована у міжнародному науковому виданні «Advanced Education». У даній статті на підставі проведеного соціологічного дослідження шляхом анкетування аспірантів закладів вищої освіти України з використанням статистичних методів здійснено аналіз сучасного стану дослідницько-інноваційної підготовки майбутніх докторів філософії. Визначено основні форми дослідницько-інноваційної діяльності, в яких аспіранти брали участь.

Показано, що більше половини аспірантів були учасниками конкурсів наукових проектів для студентів та молодих учених; третина аспірантів мають досвід спілкування з іноземними колегами; близько 22,9% аспірантів були учасниками зарубіжних відряджень та стажувань. Участь у реалізації дослідницьких, освітніх та соціальних проектів брали лише 16,9% респондентів.

За результатами анкетування складено рейтинг найбільш важливих дисциплін (модулів), які варто включити до навчальних планів аспірантів (іноземна мова професійно-наукового спілкування; методологія наукових досліджень; академічне письмо та академічна доброчесність; основи критичного мислення; основи інноваційної діяльності; інтелектуальна власність і трансфер технологій; основи проектної діяльності) а також, найбільш ефективних, на їх думку, форм і методів дослідницько-інноваційної підготовки, серед яких: підготовка наукових публікацій до міжнародних видань; проведення майстер-класів, тематичних зустрічей з успішними науковцями та підприємцями; стажування у провідних вітчизняних та європейських наукових центрах; участь у міждисциплінарних дискусійних семінарах; участь у молодіжних конкурсах інноваційних ідей і проектів.
Детальніше
3 Пере­гля­дів

ЗНУ виграв новий грант Еразмус+ за напрямом Жана Моне "Європейські цінності у художніх текстах"

2018-08-10 10:33:00

Проект команди фахівців факультету іноземної філології та історичного факультету нашого вишу став одним із 14 українських проектів-переможців цьогорічного відбору європейської освітньої програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне. Його представники зауважують, що назва проекту – "Європейські цінності у художніх текстах" ("European Values in Literary Arts").
108 Пере­гля­дів

За проектом EUROPROC опубліковано статтю у польсько-українському виданні

2018-07-25 08:26:00
У польсько-українському журналі «European Humanities Studies/ Europejskie Studia Humanistyczne» опубліковано статтю учасниці проекту EUROPROC Вікторії Меняйло на тему: «Essence, structure and content of scientific-research and innovation activity at higher educational institutions of Ukraine, Russia and Republic of Belarus». У даній статті проведено аналіз наукових робіт українських та зарубіжних вчених, а також концепцій наукової та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України, Росії та Республіки Білорусь, на підставі якого розкрито сутність та визначено основні компоненти структури та зміст дослідницько-інноваційної діяльності внз. Показано, що проектно-інноваційна діяльність є важливою складовою дослідницько-інноваційної діяльності університетів, а участь у конкурсах інноваційних (дослідницьких, освітніх, соціальних, інвестиційних) проектів, що оголошуються органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими урядовими та неурядовими організаціями або проводяться в рамках міжнародних та вітчизняних грантових проектів і програм є однією з основних форм трансферу технологій сучасного вишу. Проведений аналіз показав, що не зважаючи на пострадянське минуле, коли принципи організації наукової діяльності вищих навчальних закладів у країнах колишнього СРСР принципово відрізнялися від практики західних дослідницьких університетів, на сьогоднішній день розвиток дослідницько-інноваційної діяльності у системі вищої освіти цих країн наближається до загальноєвропейських тенденцій.
Детальніше
3 Пере­гля­дів

Літня школа з кар'єрного розвитку молодих науковців у ЗНУ

2018-07-01 10:31:00

22-24 червня у Запорізькому національному університеті відбулась Літня школа з кар'єрного розвитку молодих науковців
Ідея проведення Літньої школи постала за результатами першого року виконання міжнародного проекту "Europroc", завдяки чому надбання проектної групи і колективу ЗНУ стали доступні широкому академічному загалу. Адже участь у Літній школі взяли близько сорока науково-педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти, наукових установ, співробітників структурних підрозділів вишів, аспірантів, магістрів більш ніж з двадцяти наукових установ.

307 Пере­гля­дів

Євродайджест Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції інформує про "EUROPROC"

2018-06-01 08:21:00
Інформування не тільки цільових груп, але й усієї академічної спільноти є важливою компонентою імплементації проектів програми Жана Моне. Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції (голова правління - Ірина Сікорська) докладає значних зусиль для популяризації досягнень європейських проектів, прагне інформувати про ініціативи наших колег стосовно Європейських Студій у рамках викладання окремих дисциплін, модулів, кафедр, клубів, центрів тощо. Це дозволятиме нам усім краще пізнати одне одного та розуміти, яким чином розвиваються європейські студії в Україні. У травневому випуску Євродайджеста цієї асоціації йдеться про святкування Дня Європи в Україні та про перебіг імплементації проектів напряму Жана Моне програми ЄС Еразмус+, у тому числі і проекту "EUROPROC" Запорізького національного університету.
164 Пере­гля­дів

У ЗНУ науковці регіону обговорили стан і перспективи європейської проектної культури в Україні

2018-05-11 21:53:00

На сьогодні в Запорізькому національному університеті значну увагу приділяють реалізації європейської програми «Еразмус+» за напрямом Жана Моне «Європейська проектна культура» (EUOPROC). Черговим важливим етапом втілення її в життя стало проведення на базі ЗНУ 11 травня засідання регіонального круглого столу «Європейська проектна культура в Україні: стан і перспективи». Співорганізатором заходу виступила Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції.

141 Пере­гля­дів

Сторінки : 1 2 3 4 5 6

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team