EUROPROC: ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / EUROPROC: ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Добігає кінця перший рік реалізації проекту Програми ім. Жана Моне «EUROPROC». Саме час підбити попередні підсумки плідної й цікавої роботи та визначитись із перспективами на майбутнє.
Робота над проектом здійснювалася у повній відповідності до заявки й календарного плану. Попри прикрі зміни у кадровому складі виконавців (передчасна смерть Наталії Дмитрівни Костенко), робоча група доклала всіх зусиль для забезпечення високого рівню якості проектного продукту.

Серед найзначущих результатів проекту – розробка і затвердження Науково-методичною радою ЗНУ навчальної програми курсу «Основи європейської проектної діяльності». Для зручності користувачів НМКД курсу було розміщене на платформі Moodle. Відтепер, коли курс внесено до навчального плану підготовки магістрів природничо-технічних спеціальностей та аспірантів, щороку його вивчатимуть 120 осіб, з них 60 – за грантові кошти. У перспективі – рецензування програми вітчизняними та закордонними експертами та видання навчального посібника, що сприятиме ширшому впровадженню аналогічних курсів на українських теренах.

Піонерами вивчення засад проектної діяльності у 2017-18 навчальному році стали магістранти біологічного факультету. З лютого по травень 2018 року курс успішно завершили 73 студенти; за даними внутрішнього моніторингу, переважна більшість їх оцінила досвід навчання як позитивний. Схожої думки дотримуються і викладачі. Влітку робоча група виконавців проекту наполегливо працює над вдосконаленням матеріалу, його адаптацією до потреб цільової аудиторії та більшого наближення до вимог ринку праці.

Додатково окремі модулі з основ проектної діяльності прослухали й 82 студенти-бакалаври різних факультетів ЗНУ, що обрали курс як дисципліну за вибором. Досвід впровадження курсу, аналіз викликів та перспектив розвитку проектної діяльності в українських вишах узагальнено у трьох наукових публікаціях, у тому числі 1 – у часописі, індексованому Web of Science.

Велика увага приділялася популяризації проекту, просвітницьким та науковим заходам. За звітний період робочою групою EUROPROC проведено 3 промо-заходи з презентаціями проекту й навчального курсу, Регіональний круглий стіл та вебінар. Започатковано плідне партнерство з Українською асоціацією викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI). Напрацювання проекту стали основою циклу тренінгів з написання заявок на освітні мікрогранти для викладачів та наукових співробітників ЗНУ. Значна частина робочої групи також взяла участь у Літній школі з кар’єрного розвитку молодих науковців, що зібрала учасників з усієї України. Загальна кількість безпосередніх відвідувачів просвітницьких та наукових заходів в рамках проекту перевищує 500 осіб, а кількість непрямих учасників (відвідувачів веб-сторінки, фейсбук-спільноти та інших онлайн ресурсів проекту) сягає 1000.

Цікаво, що за підсумками моніторингу якості проведених заходів переважна більшість учасників наголосила на необхідності проведення подібних зустрічей на регулярній основі. Отже, наступного навчального року будемо раді бачити наших постійних партнерів і усіх зацікавлених проектною діяльністю на заходах, передбачених планом реалізації проекту (про них можна довідатися на веб-сторінці EUROPROC).

Однак внесок EUROPROC у розвиток європейських студій у регіоні не обмежується заходами. Так, за кошти проекту здійснено закупівлю презентаційного обладнання (персональний комп’ютер, проектор, конференц-система, 2 веб-камери, екран) для майбутнього Центру європейських студій ЗНУ, що стане регіональним майданчиком для тематичних проектних ініціатив, наукових дискусій, просвітницьких заходів тощо.

Надихаючий приклад EUROPROC значною мірою сприяв активізації проектної діяльності у виші. І мова не лише про конкурс студентських проектів, на якому презентували свої здобутки слухачі курсу. У 2017-2018 році лише на конкурс Програми ім. Жана Моне викладачами ЗНУ було подано шість проектних пропозицій – рекордна кількість для нашого університету. За результатами напруженої конкурентної боротьби з понад 900 аплікацій з усіх країн світу було обрано близько 100 проектів-переможців, з них 14 – з України, у тому числі 1 – від ЗНУ. Таким чином, на сьогодні в активі вишу вже два проекти Програми ім. Жана Моне. Не маємо сумнівів, що згодом кількість переможців тільки зростатиме!

Робоча група проекту EUROPROC дякує усім, хто був з нами у цьому напруженому, проте цікавому навчальному році, і сподівається на плідну співпрацю у році прийдешньому!

16.08.2018 09:28:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team