У Запорізькому національному університеті реалізується проект Жана Моне “Європейська проектна культура”

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / У Запорізькому національному університеті реалізується проект Жана Моне “Європейська проектна культура”


У Запорізькому національному університеті триває реалізація проекту в рамках європейської програми “Еразмус+” за напрямом Жана Моне “Європейська проектна культура” (EUROPROC) (587321-EPP-1- 2017-1- UA-EPPJMO- MODULE).
Завдання проекту полягають у теоретичному узагальненні та передачі практичного досвіду, здобутого молодими науковцями – учасниками європейських програм академічного обміну та наукового співробітництва; розповсюдженні європейського досвіду в імплементації проектної діяльності; навчанні студентів та аспірантів концепції європейського дослідницького простору; популяризації європейської моделі управління дослідницькою та науковою діяльністю; формуванні нового покоління науковців відповідно до європейських вимог.

Цільовою групою проекту є студенти та аспіранти природничо-математичних та технічних спеціальностей, які, на відміну від фахівців гуманітарних спеціальностей, традиційно не охоплені дисциплінами з європейських студій.
На сьогодні колектив авторів підготував навчальну програму курсу “Основи європейської проектної діяльності”, а першими слухачами курсу стали магістранти біологічного факультету Запорізького національного університету.
Структура курсу складається з п’яти модулів, перший з яких присвячений історичним аспектам європейської інтеграції, передумовам створення ЄС (викладач – доц. Жураковська Л. В.), а також інтеграції вітчизняної системи освіти і науки до європейських практик, проблемам академічної доброчесності (викладач – доц. Каганов Ю. О.).
Завдяки опануванню другого модуля (викладач – доц. Меняйло В. І.). студенти отримають знання, звідки брати ідеї для проектів, як правильно формулювати проблему та мету проекту за допомогою SMART-технології, ознайомляться з логіко-структурною матрицею проекту та її основними елементами; навчаться будувати стратегію реалізації власного проекту на підставі SWOT-аналізу.
Третій модуль (викладач – доц. Тупахіна О. В.) присвячений практичним аспектам академічної мобільності. Студентів навчатимуть визначати мовний рівень в рамках європейських мовних компетенцій, уникати найбільш поширених помилок при написанні СV та мотиваційних листів, працювати з інструментарієм європейської кредитно-трансферної системи. В результаті студенти отримають повний пакет документів для участі в одній із 6 програм академічної мобільності (Erasmus+), які реалізуються у нашому виші. Девіз модулю – навчання через досвід. Матеріали курсу узагальнюють найкращі практики реалізації на базі ЗНУ дванадцяти проектів TEMPUS та Erasmus Mundus.
На заняттях з цього модуля (викладач – доц. Сарабєєв В.Л.) студенти також матимуть можливість ознайомитись з найбільшою транснаціональною програмою з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, участь в якій Україна бере з 2015 року. На заняттях студентів розглядатимуть успішні проекти, особливості пошуку партнерів та оформлення супровідних документів.
В рамках четвертого модуля (викладач – проф. Гура О.І.) відбуватиметься проектно-діяльнісна гра: розробка колективного проекту «Інтеграція Запорізького національного університету до європейського освітньо-наукового простору».
Завершує навчання підсумковий заліковий модуль, під час якого сформовані студентами проектні групи матимуть можливість презентувати власні проекти в рамках проведення конкурсу «Епіцентр студентських ініціатив».
Задля більш ефективного використання робочого часу усі необхідні матеріали розміщено на сторінці курсу у системі Moodle, а інформаційному забезпеченню проекту слугує веб-сайт www.europroc.znu.edu.ua та група «European Project Culture - Jean Monnet Module» у мережі Фейсбук.

20.02.2018 06:15:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team