Вісник

Запорізького національного університету


Економічні науки

Головною метою збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» є створення сприятливих умов для розвитку економічної науки в контексті сучасних мікро- та макроперетворень шляхом висвітлення результатів оригінальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Основні проблемні питання, які розглядаються у збірнику, стосуються економіки та управління підприємствами, економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій в економіці, теоретико-прикладних аспектів економічних процесів в Україні та світі, фінансів та грошового обігу, економіки праці та управління персоналом, маркетингу та фінансово-економічної безпеки.

Завдання збірника:

 • висвітлення результатів досліджень у галузі економіки, які характеризуються високим рівнем актуальності, достовірності та наукової новизни;
 • забезпечення дотримання встановлених вимог до наукових фахових видань України;
 • залучення іноземних фахівців до співпраці та рецензування статей;
 • підвищення привабливості збірника для читачів за рахунок ретельного відбору рукописів та публікації високоякісних наукових досліджень.

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки»

Головний редактор – Алла Череп – доктор економічних наук, професор (Запоріжжя, Україна)

Редакційна колегія (Україна)

 • Дмитро Бабміндра – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя)
 • Валентина Воронкова – д-р філос. наук, проф. (Запоріжжя)
 • Ольга Гончар – д-р екон. наук, проф. (Хмельницький)
 • Микола Іванов – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя)
 • Наталія Максишко – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя)
 • Тетяна Мостенська – д-р екон. наук, проф. (Київ)
 • Ірина Перевозова - д-р екон. наук, проф. (Івано-Франківськ)
 • Надія Шмиголь – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя)

Іноземні члени редакційної колегії

 • Регіна Андрюкайтене –PhD в галузі соц. наук (менеджмент), доц. (Литва)
 • Йоліта Гряблікайте – PhD в галузі менеджменту та адміністрування, доц. (Литва)
 • Давід Джалагонія – д-р екон. наук, проф. (Грузія)
 • Ірма Діхамінджія – д-р екон. наук, доц. (Грузія)
 • Бурхан Іманбердієв – д-р екон. наук, проф. (Казахстан)
 • Алла Левитська – д-р екон. наук, проф. (Молдова)
 • Гульміра Нурліхіна – д-р екон. наук, проф. (Казахстан)
 • Георгі Попов – д-р техн. наук, проф. (Болгарія)
 • Ян Пика– д-р екон. наук, проф. (Польща)
 • Жанет Симанавічене – д-р екон. наук, проф. (Литва)
 • Тадеуш Троціковскі – д-р екон. наук, проф. (Польща)
 • Мітко Хітов – д-р екон. наук, проф. (Болгарія)
 • Віргінія Юренене – д-р гуманітарних наук, проф. (Литва)

Контактна інформація

Головний редактор – Череп А.В. (тел. (061) 228-76-49; e-mail: cherep.av.znu@gmail.com)

E-mail для листування з авторами: znu.visnyk.econom@gmail.com

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, економічний факультет, кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму, Бабміндра Д.І.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Оформлення References для статті на англійській мові

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Увага! Збірник наукових праць "Вісник ЗНУ. Економічні науки" з №2(42), 2019 виходить лише англійською мовою.