В ЗНУ розпочинається реалізація проекту Жана Моне «Європейська проектна культура»

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / В ЗНУ розпочинається реалізація проекту Жана Моне «Європейська проектна культура»


1 грудня у Запорізькому національному університеті під головуванням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури відбулось робоче засідання проектної групи з реалізації європейської програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне «Європейська проектна культура» («EUOPROC»). На ньому були підбиті підсумки підготовчого етапу роботи та визначені основні заходи, спрямовані на ефективний початок активної фази впровадження проекту у ЗНУ.

На початку засідання учасники проектної групи заслухали виступ координатора проекту, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Лесі Жураковської про результати її участі в Biennial Jean Monnet Conference (м. Брюссель, 27-28 листопада 2017 р.), яка поділилась актуальною інформацією щодо особливостей виконання проектів Жана Моне, встановленими контактами з координаторами аналогічних проектів та особистими враженнями від цієї конференції.

Відповідальний виконавець проекту, начальник науково-дослідної частини ЗНУ Вікторія Меняйло поінформувала, що на сьогодні колективом авторів підготовлено навчальну програму курсу «Основи європейської проектної діяльності». Її метою є формування проектної компетентності магістрів та аспірантів щодо розробки і реалізації дослідницьких та інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної культури; забезпечення їх необхідним методологічним та методичним інструментарієм щодо ефективного виконання дослідницько-інноваційних задач у майбутній професійній діяльності. Також учасники проекту в рамках реалізації Концепції розвитку проектної діяльності в ЗНУ вирішили запропонувати Науково-методичній раді ЗНУ розглянути питання про запровадження з наступного навчального року курсу "Європейська проектна культура" як вибіркового на другому рівні вищої освіти та погодились розробити відповідну Програму.

За ініціативи наукового керівника проекту, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури під час обговорення кошторису проекту було прийнято консолідоване рішення спрямувати частину грантових коштів на модернізацію матеріально-технічної бази ЗНУ, зокрема придбання мультимедійного обладнання для спеціалізованої аудиторії у першому корпусі.

Важливим елементом реалізації проекту має стати моніторинг його результативності. Доцент кафедри німецької філології та перекладу Олена Тупахіна розповіла учасникам проекту про методи збору та оцінки кількісних та якісних показників результативності проекту «EUROPROC» та навчальних досягнень студентів.

Прозорості і відкритості реалізації проекту слугуватиме його веб-сайт www.europroс.znu.edu.ua, структуру якого представив учасникам проектної групи зав. відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов. Зазначений сайт розпочне свою роботу вже з середини грудня 2017 р. Необхідними елементами популяризації проекту є і його візуальна реклама, про основні елементи якої доповіла помічник ректора з виховної роботи Наталія Воронова.

Наприкінці засідання Вікторія Меняйло як відповідальний виконавець проекту констатувала, що всі завдання, які було заплановано на вересень-листопад цього року, проектна група виконала, що дозволить приступити до наступного етапу реалізації проекту, а саме запровадження у другому семестрі 2017/2018 н.р. спеціалізованого курсу для магістрантів першого року навчання біологічного факультету.

Учасники робочого засідання констатували, що успішна реалізація проекту програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне «Європейська проектна культура» сприятиме суттєвій активізації проектної діяльності у Запорізькому національному університеті та зростанню його іміджу у національному та міжнародному вимірі.

01.12.2017 08:18:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team