jQuery

Вісник

Запорізького національного університету


Економічні науки

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки»

Редакційна рада

Головний редактор – Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора – Максишко Н.К., доктор економічних наук, професор

Відповідальні редактори

 • Бабміндра Д.І., доктор економічних наук, професор
 • Проскуріна Н.М., доктор економічних наук, доцент
 • Шмиголь Н.М., доктор економічних наук, доцент
 • Гельман В.М., кандидат економічних наук, доцент
 • Линенко А.В., кандидат економічних наук, доцент

Редакційна колегія

 • Боголіб Т.М. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Вініченко І.І. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Вітлінський В.В. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Ґудзь П.В. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Іманбердієв Б.Д. – доктор економічних наук, професор (Республіка Казахстан)
 • Макаренко П.М. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Мельник Л.Ю. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Мостенська Т.Л. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Перепелиця В.О. – доктор фізико-математичних наук, професор (Україна)
 • Пика Ян – доктор економічних наук, професор (Республіка Польща)
 • Плаксієнко В.Я. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Поручник А.М. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Порохня В.М. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Семенов Г.А. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Сергєєва Л.Н. – доктор економічних наук, професор (Україна)
 • Черняк О.І. – доктор економічних наук, професор (Україна)

Контактна інформація

Головний редактор – Череп А.В. (тел. (061)2287613; e-mail: cherep_a_v@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Рянічева Валентина Володимирівна (тел. (061)228-76-41; e-mail: economkib_znu@mail.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, економічний факультет, кафедра економічної кібернетики, Рянічевій В.В.