Наука в ЗНУ

Найважливіші розробки науковців ЗНУ

Факультет

Назва розробки

Автори розробки, контакти

Економічний

Методологічний підхід до формування структури підприємства машинобудівної галузі в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності

Декан економічного факультету, д.е.н., професор Череп А. В.

Комплексна система «Домоволодіння, населення, вибори»

Кафедра економічної кібернетики, д-р фіз.-мат. наук, проф. Перепелиця В.О. Тел.(061)-764-55-12

Програмний комплекс «Преса» - унікальне рішення для Вашого бізнесу

Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми

Комплексна система обліку земельних ресурсів

Комплексна система «ОРЕНДА» обліку та управління орендою нерухомості

Програмний комплекс "Фінанси"

Програмний комплекс "Деканат"

Еволюційно-фрагментарні моделі та алгоритми

Комп'ютерна інформаційна система "Олімпіада"

Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності

Дискретна математика та її застосування до економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Монографїї

Біологічний

 

Імуногенезний комплекс методів для індивідуального аналізу стану імунної системи людини

Кафедра імунології та біохімії, д-р мед. наук, проф.     Фролов А. К.
Тел.(061)289-12-12

Вивчення імунотропної дії біологічно активних речовин медичної п'явки імуногенезними методами Презентація

Розробка та впровадження новітнього імуногенезного методологічного напрямку аналізу ефективності імунотропної дії біологічно активних речовин природного походження

Синтез та властивості гетерилгідразонів біогенних оксосполук  

Декан біологічного факультету, д. фарм. н., проф. Омельянчик Л. О. ; Тел:(0612) 28-75-78; E-mail:kh.bf@znu.edu.ua

Спосіб діагностики донозологічного стану чоловіків

Кафедра імунології та біохімії, д-р біол. наук, проф. Колісник Н.В.,
тел.(061)-289-12-65, kolesnikNadVas@yandex.ru

Оцінка функціонального стану клітин за допомогою хелантів-хромофорів

Зав. кафедри фізіології з курсом цивільної оборони, д.мед.н, проф. Єщенко В.А. тел.:(061)-289-12-10,
e-mail: znu-ecolab@meta.ua

Метаболізм металів. Адаптація і стрес

Зав. кафедри фізіології з курсом цивільної оборони, д.біол.н., проф. Бовт В.Д., д.мед.н, проф. Єщенко В.А. тел.:(061)-289-12-10,

Сорт льону великоквіткового «Запорізький сувенір»

Зав. кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин д.б.н., проф. Лях В.О.; Тел. (061)289-12-04

Натрієва сіль (2-метил-6-метоксихінолін-4-ілтіо) оцтової кислоти ("Хінотін") презентація Хінотин.

Зав. кафедри хімії д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л.О., зав. лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин д-р біол. наук, проф. Бражко О.А. Тел. 289-12-78,      e-mail: baa@zsu.zp.ua

Біоелектронний індикатор для експрес-тестування інтегрального забруднення питної води токсикантам

К.т.н., доцент кафедри фізіології Чаусовський Г.О.  Тел. (061)764-78-69      e-mail: 645866@rambler.ru

Аплікатор до водопровідного крану для активації екологічного мислення населення

Поведінковий активатор дбайливого відношення до витрат електроенергії та профілактики формування «електромагнітного смогу» в життєвому середовищі

Визначення інтенсивності пігментації мікроорганізмів за допомогою комп’ютерної програми Adobe Photochop

Зав. кафедри загальної та прикладної екології і зоології д.біол.н., професор   Рильський О.Ф.; Тел. (061)289-12-53; e-mail: Rylsky@mail.ru

Біоіндикація токсичності технічної та промислової води за допомогою гіллястовусих ракоподібних CERIODAPHNIA AFFINIS LILLJEBORG

 

 

 Зав. кафедри загальної та прикладної екології і зоології д.біол.н., професор Рильський О.Ф.,; к.с.-г.н., доц. Дударєва Г.Ф.  Тел. (061)289-12-53; e-mail: Rylsky@mail.ru

Моніторинг якісних показників субстрату для вирощування їстівних грибів та їх оптимізація

Екологічно безпечна система захисту озимих культур від шкідливих організмів

Зав. навчально-науково-дослідної лабораторії біоіндикації та біоекології РННВЦ «Екологія» к.с.-г.н., доц. Дударєва Г.Ф.; Тел. (061)289-12-53

Проект організації і розвитку мисливського господарства

Заф. кафедри мисливствознавства та іхтіології, д. біол.н., проф. Домніч В.І.; Тел. (061)228-75-79; Відповідальний виконавець Петриченко В.В.,; Тел. (061)289-12-32 e-mail:domvidbio@ramdler.ru

Проект вольєру для напіввільного утримання мисливських тварин у мисливських угіддях та технологія штучного розведення

Заф. кафедри мисливствознавства та іхтіології, д. біол.н., проф. Домніч В.І.p; Тел. (061)228-75-79 Відповідальний виконавець Петриченко В.В.,; ст. викладач Вовченко В.Ю. Тел. (061)289-12-32 e-mail:domvidbio@ramdler.ru

Пилок як тест-система для швидкої оцінки впливу на живі організми забруднення середовища фторидами та свинцем

Зав. Кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин, д.біол.н., проф. Лях В.О., к.біол.н., доц. Пересипкіна Т.М., к.біол.н. доц. Войтович О.М., к.біол.н., доц. Дубова О.В. Тел.(061)289-12-57 e-mail:genetika@znu.edu.ua

Розробка біологічного обґрунтування та режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів

К.біол.н., доц. Сарабєєв В.Л., к.біол.н., доц. Домбровський К.О.; Тел. (061) 289-41-15,; (061)289-12-76; e-mail: spsh@znu.edu.ua

Фізичного виховання

Комплексна експрес-оцінка функціонального стану та функціональної підготовленості організму («ШВСМ»)
(комп'ютерна програма)

Кафедра фізичної реабілітації, д-р біол. наук, проф. Маліков М.В.,
Тел. (061)764-30-14,
e-mail: nvmalikov@mail.ru

Експрес- оцінка фізичного здоров'я, фізичної підготовленості та функціонального стану організму.

 

Фізичний

Створення покриттів із сплавів систем
Аl-Сu-Fe, Al-Cu-Co на поверхні алюмінію

Зав. кафедри фізики металів, д-р ф-м н, проф. Гіржон В.В., Тел. (061) 764-41-88 e-mail: girzhon@znu.edu.ua
http://www.znu.edu.ua

Фізичні основи формування квазікристалічних структур в сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні

Диференційний дилатометр та спосіб контролю параметрів дифузійного шару в процесах хіміко-термічного оброблення

Зав. кафедри прикладної фізики д.т.н., проф. Міщенко В.Г., аспірант кафедри Меняйло О.І., Тел. (061)228-75-31                   e-mail: mishchen@yandex.ua Перший заступник керівника Державного підприємства ЗМКБ «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка, Головний інженер   Пейчев Г.І., головний металург Милосердов О.Б., зав. відділу кувально-штампового виробництва Марков Є.І.    Тел. (0612)654-625        e-mail: g.peichev@ivchenko-progress.com

Магнітні нанокомпозити для пристроїв зберігання інформації (презентація)

Кафедра прикладної фізики, старший викладач Багрійчук О.С. Тел: (061) 220-97-44 e-mail:a.bagriychuk@gmail.com

Дослідження магнітних властивостей ультрадисперсних систем

Розробка двозондової системи вимірювання електричних характеристик та контролю суцільності надтонких провідних плівок

К.ф.-м.н. доц., завідувач кафедри фізики напівпровідників Яновський О.С.                                  е-mail: yanovsky@znu.edu.ua

Хвильова енергетична установка

Кафедра фізики та методики її викладання к.пед.н.,               доц. Андрєєв А.М.                Тел.: (061)289-12-36   е-mail:Andreev_andriy@mail.ru

 

Жаростійкий сплав

д-р техн.наук, проф. Міщенко В.Г., Корольков В.Ю., Гречка О.В.

Спосіб поверхневого зміцнення титанових сплавів

 

д-р фіз.-мат. наук, проф. Гіржон В.В., канд. фіз.-мат. наук Смоляков О.В., Гайворонський І.В.

Математичний

Розробка методик та програмного забезпечення для розрахунку конструкцій із гумових та гумовокордних матеріалів
Презентація

Декан математичного факультету,
д. т. н., професор Гоменюк С.І.
Тел: (061) 764-39-92,
e-mail: serega@znu.edu.ua

Аналіз складних механічних процесів в інструментальній CAПP FORTU-FEM

Декан математичного факультету,
д. т. н., професор Гоменюк С.І.,
д.т.н., професор Грищак В.З.,
к.т.н., доц. Гребенюк С.М.,;
к.т.н. Чопоров С.В.,;
к.ф.-м.н., Лісняк А.О.
Тел: (061) 764-39-92,
e-mail: serega@znu.edu.ua

Математичне моделювання позитивної динамічної системи балансового типу Презентація

Канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри прикладної
математики і механіки Леонтьєва В. В.
Тел.764-28-95, e-mail: vleonteva@mail.ru

Методи математичного моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних технологій

Д.т.н., професор Грищак В.З.; д.т.н., професор Гоменюк С.І.; д.т.н., професор Гребенюк С.М.; канд. фіз.-мат. наук, доц. Лісняк А.О.; канд.техн.наук Чопоров С.В.; канд.фіз.-мат.наук, доц. Клименко М.І.; канд.фіз.-мат. наук, доц. Панасенко Є.В.; канд. фіз.-мат. наук, доц. Ткаченко І.Г.; канд.фіз.-мат. наук, доц. Левчук С.А.; канд.фіз.-мат. наук Кудін О.В. 

Монографїї

 

Історичний

 

 

Сайт "Козацтво XV-XXI століття"  http://cossackdom.com

 

Канд. істор. наук, доц. кафедри історії України Маленко (Рощина) Л.М. e-mail: l_malenko@ukr.net

Навчальний посібник «Православні церкви України в стані розколу та пошуках єдності (20–30-ті рр. ХХ ст.)»

Д. іст. наук, Ігнатуша О. М., професор каф. історії України Тел. 228-76-32, e-mail: ignatusha@yandex.ua  

Навчальний посібник «Православні церкви України (20–30-ті рр. ХХ ст.). Джерела з історії»

Тестування навчальних досягнень з історії та суспільствознавства

К.пед.н. Терно С.О.,  доцент кафедри історії України

Посібники та монографії

 

Збірник документів та матеріалів "Голодомор 1932-1933 р. на території Запорізької області: свідчення очевидців" 

К.і.н. Шугальова І.М., доцент кафедри історіїї України

Журналістики

Незалежний інформаційний портал Запоріжжя «Пороги»

http://www.porogy.zp.ua/

Монографії

 

Навчальні посібники

 

Менеджменту

Ефективність ресурсозбереження при використанні молібденвмісних матеріалів при виплавці сталі Презентація

Зав. кафедри теорії та практики менеджменту, д-р техн. наук Григор'єв С.М., зав. навчально-науково-дослідною лабораторією новітніх технологій д-р техн. наук Міщенко В.Г., Тел. 764-57-37, e-mail: ktpm.fm@znu.edu.ua

Пошук і дослідження організаційно-економічних діагностичних ознак в управлінні багатофакторними виробничими та сервісними системами на основі логістики

Зав. кафедри менеджменту організацій та логістики, д.т.н., професор Волков В.П.

Ефективність ресурсо- та енергозбереження при використанні сплаву для легування та розкислення швидкорізальних сталей Презентація

Зав. кафедри теорії та практики менеджменту,
д. т. н. Григор'єв С.М., Петрищев А.С., Тел. 764-57-37 , e-mail: ktpm.fm@znu.edu.ua.

Посібники та монографії

 

Соціальної педагогіки та психології

Посібники та монографії

 

Філологічний

Громадське й культурне життя української діаспори; Історія словотворення: іменникові суфікси 11-13 ст.

Зав. кафедри загального і слов’янського мовознавства, д. філол. н., проф. Чабаненко В.А., д.філол.н., проф. Білоусенко П.І. Тел. 289-12-91

Монографії

 

Іноземної філології

Монографії

 

 

Навчальні посібники

 

Соціології та управління

Монографії

 

Юридичний

Монографії

 

 


Запорiзький Нацiональний Унiверситет
Написати листа