Вітаю вас на сторінці практичного психолога Відділу виховної роботи Запорізького національного університету

Поряд у потрібну мить

Ніхто не знає, які проблеми зустрінуть нас завтра, але вже сьогодні треба знати, хто готовий прийти на допомогу

Сторінка практичного психолога ЗНУ

Не соромтеся звернутися особисто, зателефонувати та поставити запитання, яке вас хвилює, практичному психологу Відділу виховної роботи

Дорослішання – це непростий період у житті будь-якої людини. Крім фізичних змін організму, відбуваються зміни і в морально-психологічному розвитку. Юнацький вік завжди сповнений протиріч. Студент стикається з проблемами у взаєминах між людьми, у яких він губиться та є беззахисним. У кожного з нас постійно виникають певні труднощі, і ми можемо потрапити в складну життєву ситуацію.

Завдання практичного психолога – допомогти розібратися в ситуаціях, що склалися, і знайти їх оптимальне вирішення.


Телефон Довіри

228-15-84

(працює щоденно з 9.00 до 21.00 без святкових та вихідних днів).


Організації та установи до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства


Установи соціального захисту в Запоріжжі

Про роботу практичного психолога

У своїй діяльності практичний психолог керується:

 • Етичним кодексом практичного психолога

 • Конституцією України

 • Нормативними документами МОН України

 • Декларацією прав людини

Практичний психолог співпрацює з органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

Основні завдання практичного психолога відділу виховної роботи:

 • сприяння оптимізації навчально – виховного процесу в Університеті, створення психологічних умов для забезпечення творчого розвитку особистості працівників та учасників навчально-виховного процесу, формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 • психологічний супровід навчально–виховного процесу в Університеті;

 • забезпечення процесу психологічної адаптації студентів Університету;

 • моніторинг актуальних психологічних проблем студентського середовища та трудового колективу;

 • сприяння гармонізації психологічного клімату в Університеті;

 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

Діяльність практичного психолога відділу виховної роботи  включає такі основні напрями:

 1. консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, трудового колективу;

 2. просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури;

 3. превентивне виховання, метою якого є формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я; профілактика алкоголізму, наркоманії.

Практичний психолог відділу виховної роботи:

 1. Надає психологічну допомогу різного виду (психокорекційна, реабілітаційна та консультативна), визначивши фактори, що перешкоджають розвитку особистості студентів.

 2. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди людині чи її оточенню.

 3. Здійснює професійну діяльність, яка насамперед спрямована на збереження психологічного, соматичного і соціального стану студентів у процесі виховання та навчання та працівників трудового колективу.

 4. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення.

 5. Формує психологічну культуру студентів.

РОБОТА З ПСИХОЛОГОМ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 • пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);

 • навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;

 • полюбити себе та життя;

 • позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів;

 • дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;

 • стати впевненим у собі, у своїх силах;

 • навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;

 • навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;

 • навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;

 • дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;

 • сформувати навички ефективного спілкування;

 • навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;

 • знайти вихід із проблемної ситуації.

ФОРМИ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • індивідуальне консультування студентів, викладачів та співробітників. Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триваєзазвичай 50-60 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Всі рішення щодо подальшого консультування узгоджуються спільно між клієнтом та психологом. Про час проведенняпершої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації.

 • психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.

 • психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення.

 • психопрофілактична робота серед студентів - заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.

 • Просвітницька робота   - роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури студентів та співробітників. Це відбувається під час:

  • зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин),

  • інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для студентів, кураторів, викладачів та співробітників університету.

 • науково-дослідна робота - передбачає проведення психологічних та соціально-психологічних досліджень. До цієї діяльності активно залучаються студенти, які мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у формі тез чи наукових статей; виступити із доповіддю на студентських конференціях (включаючи і всеукраїнські); написати студентську наукову роботу та взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Керівниками наукової роботи студентів виступають практичні психологи служби, а також викладачі кафедри політології, соціології та психології.

Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводяться, зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності.

Тренінги відбуваються в рамках кураторських годин, за запитом учасників (студентів, представників студ. самоврядування, кураторів, викладачів, адміністрації університету), Домовитися про тренінг можна за телефоном або при особистій зустрічі з психологом.