Вісник

Запорізького національного університету


Філологічні науки

Наукове видання “Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки” є складником загальноуніверситетського видання “Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць” і виходить друком із 1998 року.

Постановами Президії ВАК України від 09.06.1999 №1-05/7 та від 01.07.2010, а також наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021 журнал включено до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаціойних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність: 035 Філологія.

ISSN 2414-9594 (Print)

DOI https://doi.org/10.26661/vznuphilscien-2414-9594-2019-2-138

«Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки» з 2016 року індексується в міжнародній наукометричній базі даних «Іndex Copernicus» (Республіка Польща): ICV 2016 – 51,62, ICV 2017 – 63,41, ICV 2018 – 77,04.

Галузь і проблематика: мовознавство, літературознавство та фольклористика. Публікації висвітлюють проблеми теорії, історії та сучасного стану мови й літератури, діалектології, прикладного мовознавства, фольклористики.

Редакційна колегія

Головний редактор – Громик Юрій Васильович, к. філол. наук, доц., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

 • Аюпова Гульбагіра – к. філол. наук, доц., Євразійський національний університет ім. Л. Гумільова (м. м. Нур-Султан,Республіка Казахстан)
 • Білоусенко Петро – д-р філол. наук, проф., Інститут української мови НАН України (м. Київ)
 • Брацкі Артур – д-р габ. гуманіт. наук, проф., Ґданський університет (м. Ґданськ, Республіка Польща)
 • Гребенюк Тетяна – д-р філол. наук, проф., Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя)
 • Зацний Юрій – д-р філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)
 • Кобченко Наталія – д-р філол. наук, доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ)
 • Козлова Тетяна Олегівна - д-р філол. наук, доц., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)
 • Косович Ольга – д-р філол. наук, проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль)
 • Кузьменко Анастасія – к. філол. наук, доц., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро)
 • Меркулова Оксана Володимирівна – к. філол. наук, ст. викл., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)
 • Павленко Ірина – д-р філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)
 • Панасенко Наталія – д-р філол. наук, проф., університет ім. Св. Кирила і Мефодія (м. Трнава, Словацька Республіка)
 • Панова Наталя – д-р філол. наук, доц., Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ)
 • Сташко Галина – к. філол. н., доц., Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ)
 • Степанов Євген – д-р філол. наук, доц., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса)
 • Таценко Наталія – д-р філол. наук, доц., Сумський державний університет (м. Суми)
 • Торкут Наталія – д-р філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)
 • Христіанінова Раїса Олександрівна – д. філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)
 • Чижмарова Марія – доктор філософії (PhD), проф., Пряшівський університет (м. Пряшів, Словацька Республіка)

Контактна інформація

Меркулова Оксана Володимирівна, випусковий редактор, тел.: +380671609874

Адреса для листування:

69063 вул. Жуковського, 66-А, ауд. 237, 329, м. Запоріжжя

Телефони: (061) 289-12-88, (061) 289-12-59

E-mail: visnyk.znu.philology@gmail.com

Вимоги до оформлення

Політика рецензування