Вісник

Запорізького національного університету


Фізичне виховання та спорт

Журнал має статус Index Copernicus (ICV 2018: 58.79).

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт»

Редакційна рада

Головний редактор – Тищенко Валерія Олексіївна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Редакційна колегія

  • Мулик К.В. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
  • Пангелова Н.Є. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна)
  • Пасічнік В.М. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна)
  • Хіменес Х.Р. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна)
  • Лісенчук Г.А. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна)
  • Karsten Bettina – PhD, Exercise and Sports. Assistant Professor (Luxemburg)
  • Задорожня О.Р. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна)

Контактна інформація

Головний редактор – Тищенко В.О. (тел. (061)2287518); e-mail: valeri-znu@ukr.net;

Відповідальна особа за формування збірника – Коваленко Юлія Олексіївна (тел. (061)228-75-63; e-mail: visnik_znu@ukr.net).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет фізичного виховання, кафедра фізичної реабілітації, Коваленко Ю.О.