Вісник

Запорізького національного університету


Педагогічні науки

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки»

Редакційна рада

Головний редактор – Довга Тетяна Яківна, кандидат педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора – Локарєва Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Відповідальний редактор – Турбар Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук.

Редакційна колегія

 • Андрєєв А.М. – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Басик Г. – доктор соціології, старший викладач кафедри педагогіки (Швеція)
 • Богданов І.Т. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Гура О.І. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Гуренко О. І. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Іваницький О.І. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Клопов Р.В. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Кукос К. – доктор психологічних і педагогічних наук, професор (Румунія)
 • Литвинова С.Г. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (Україна)
 • Лопатіна Г.О. – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Лопес А. – професор (Португалія)
 • Мірошниченко О.А. – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Новіцька І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Павленко О.О. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Павлюк Є. О. – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Пахомова Т.О. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Сущенко А.В. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Сущенко Л. О. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Рецензенти

 • Бльомерс Вольфганг – доктор філософії, професор Університету Магдебург-Стендаль (Німеччина).
 • Голешевич Броніслав Олегович – доктор педагогічних наук, професор МГУ імені А.А.Кулєшова (Білорусь)
 • Дріджер Отто – доктор філософії, професор (Канада).
 • Полякова Олена Степанівна – доктор педагогічних наук, доцент (Білорусь).
 • Волкова Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
 • Лимаренко Лідія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету.
 • Сущенко Лариса Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор Запорізького національного університету.
 • Федій Ольга Андріївна – доктор педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Дерев’янко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії
 • Пономаренко Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького національного університету.

Контактна інформація

Заступник головного редактора – Локарєва Г. В., тел. (061) 228-76-47;

Відповідальна особа за формування збірника – Турбар Т.В., тел. (061) 228-75-92;

Адреса для листування:

Турбар Т.В., вул. Гоголя, 118, (VIII корп., каб. 218), м. Запоріжжя, 69095

vpednauki@gmail.com


ВИМОГИ АВТОРАМ

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

ПОЛІТИКА (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ) ВИДАННЯ