Вісник

Запорізького національного університету


Про журнал

Вісник Запорізького національного університету – науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, які мають важливі теоретичні, експериментальні і практичні результати з різних галузей наук, зокрема, з математики, фізики, біології, економіки, права, філології, педагогіки, психології, фізичного виховання і спорту. Вісник ЗНУ має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15436-4008 ПР від 22.06.2009 р.

Збірник виходить з 1998 року. За цей час на його сторінках були опубліковані наукові роботи відомих представників вітчизняної та закордонної науки. У роботі редколегій серій беруть участь видатні українські та зарубіжні вчені.

Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з семи галузей наук.

Журнал відкритий для співробітництва як з українськими, так і з закордонними науковцями.

Контактна інформація

Адреса редакційної служби Запорізького національного університету:

69000 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, Редакційна служба.

Телефон: (061) 2891226.

E-mail: red.sluzhba@znu.edu.uaЖурнал індексується в базі IIJIF