За результатами проєкту EUROPROC опубліковано статтю «Формування європейської проектної культури: основні рівні, напрями та етапи»

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / За результатами проєкту EUROPROC опубліковано статтю «Формування європейської проектної культури: основні рівні, напрями та етапи»


Науковим керівником проєкту EUROPROC професором Олександром Гурою у співавторстві з професором Тетяною Гурою опубліковано статтю «Формування європейської проектної культури: основні рівні, напрями та етапи», в якій здійснено уточнення сутності і змісту європейської проєктної культури, визначено й охарактеризовано основні напрями і етапи її поширення та формування. Доведено, що проєктну культуру необхідно розглядати не лише на діяльнісному, але й на особистому рівні як систему ціннісних діяльнісно-рольових та особистісних характеристик людини, що формуються і розвиваються та забезпечують успішність її проєктної діяльності як однієї з основних форм інноваційного перетворення дійсності. У роботі розглянуто зміст і підходи її розвитку на цьому рівні. Детальніше з текстом статті можна ознайомитись за посиланням: http://visnykznu.org/issues/2019/2019-ped-1/9.pdf

20.01.2020 12:37:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team