У Запорізькому національному університеті cтворено Раду з проєктної діяльності, до складу якої увійшли й учасники проєкту EUROPROC

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / У Запорізькому національному університеті cтворено Раду з проєктної діяльності, до складу якої увійшли й учасники проєкту EUROPROC


З метою розширення інституціонального формату проєктної та грантової роботи за ініціативою проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Каганова у ЗНУ створено Раду з питань проєктної і грантової діяльності. До складу нового дорадчого органу увійшли досвідчені науковці, які мають практичний досвід проєктної роботи, у тому числі і чотири виконавці проєкту EUROPROC. Рішенням Вченої ради ЗНУ затверджено наступний склад Ради: голова – Каганов Ю.О., заступник голови – Тупахіна О.В., секретар – Бойка О.А., члени ради – Сарабєєв В.Л., Сіріньок-Долгарьова К.Г., Головко О.М., Меняйло В.І., Осаул А.О., Чопоров С.В., Чейлитко А.О. Також до складу ради увійде представник студентського самоврядування та будуть долучатись проєктні менеджери факультетів з кожної галузі наук. Серед основних напрямків роботи Ради з питань проєктної і грантової діяльності були виокремлені такі: тренінгова та інформаційно-консультативна робота; сприяння у підготовці проєктів за великими рамковими програмами: Erasmus+, Горизонт 2020 та ін.; фокусна робота з підготовки проєктів в окремих галузях (природничі, гуманітарні, точні науки та ін.). Детальніше: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=49364&lang=ukr&news_code=u-znu-proveli-chergove-zasidannya-vchenoyi-radi49364-ukr

28.11.2019 10:56:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team