Результати міжнародного проєкту EUROPROC опубліковано в американському журналі, що входить до науковометричної бази SCOPUS

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / Результати міжнародного проєкту EUROPROC опубліковано в американському журналі, що входить до науковометричної бази SCOPUS


У рамках реалізації міжнародного проєкту «Європейська проєктна культура» опубліковано статтю наукового керівника проєкту Олександра Гури та академічного координатора Вікторії Меняйло під назвою «Building a Project Culture through Research and Innovation Training of Future PhDs in Ukraine» в International Journal of Education and Practice (США), що входить до міжнародної науковометричної бази Scopus. Дану публікацію присвячено опису стратегії формування проєктної культури майбутніх докторів філософії як основи їх підготовки до дослідницько-інноваційної діяльності. Ефективність навчання та його результати, отримані у Запорізькому національному університеті, доведено емпіричними та статистичними методами. Детальніше: http://www.conscientiabeam.com/archive/61/04-2019/4

20.10.2019 10:44:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team