Аспіранти ЗНУ знайомились з проектами ЄС в галузі науки

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / Аспіранти ЗНУ знайомились з проектами ЄС в галузі науки


20 та 21 грудня в межах викладання модулю Жана Моне "Основи європейської проектної діяльності" аспірантам першого року навчання доцентом Володимиром Сарабєєвим прочитано лекцію за темою «Програми ЄС із підтримки проектів у галузі науки» та проведено практичне заняття присвячене особливостям підготовки рекомендаційного листа. У формі дискусії з аспірантами обговорено структура рекомендаційного листа, яка як правило, складається з чотирьох смислових абзаців.

У першому абзаці зазначається, протягом якого часу ви знаєте людину, якій даєте рекомендацію, ким ви їй доводитесь. Якщо це ваш співробітник, то необхідно вказати тривалість його роботи у вашій організації, виконувані ним обов’язки, перелічити проекти, в яких він брав участь, ефективність діяльності та досягнуті результати. У другому абзаці наводиться більш докладна характеристика людини з погляду її професійних навичок: уміння виконувати певні завдання, роль у командній роботі, вияв як позитивних, так і негативних якостей.У третьому абзаці приділяється увага особистісним якостям та особливостям поведінки: враження, яке людина справляє при спілкуванні та взаємодії з іншими членами колективу, відповідальність, лояльність, доброзичливість тощо. На завершення повідомляється, чи є якісь зауваження щодо відповідності людини, яка рекомендується, тій посаді, на яку вона претендує: безумовно рекомендуєте, з деякими застереженнями, не рекомендуєте. У кінці листа надається контактна інформація особи, що надала лист.
З метою отримання практичних навичок укладання рекомендаційного листа аспіранти отримали завдання підготувати лист на свого колегу, попередньо обговоривши всі ключові моменти, що мають бути відзначені в ньому. На фото зафіксована активна стадія обговорення щодо підготовки рекомендаційного листа.

21.12.2018 07:47:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team