Третій змістовий модуль Europroc: на шляху до великих проектів

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / Третій змістовий модуль Europroc: на шляху до великих проектів


Добігло кінця навчання за другою частиною змістового модулю 3 курсу «Основи європейської проектної діяльності». Відповідно до навчальної програми курсу, слухачі опанували алгоритм генерування конкурентоспроможних ідей для проектів ERASMUS+ KA2 CBHE, навчилися презентувати ідеї на спеціальних платформах для пошуку партнерів, здобули навички планування життєвого циклу проекту з урахуванням імплементації механізмів контролю якості.
Належну увагу було приділено ризикам та засобам їх пом’якшення або уникання; питанням забезпечення усталеності розвитку й впливу проектів Erasmus+ KA2 CBHE, стратегіям інформаційної підтримки проектів тощо.

Наприкінці модуля групами слухачів були представлені кілька перспективних концепцій проектів, які прискіпливо оцінювалися колегами за параметрами актуальності, реалістичності, ризикованості, якості результатів та усталеності впливу. Результати навчання переконливо засвідчили, що аспіранти ЗНУ добре орієнтуються у викликах, які ставить перед освітянами необхідність інтеграції української середньої та вищої школи до загальноєвропейського освітнього простору. Йшлося як про розробку окремих інноваційних навчальних курсів (із програмування мікроконтролерів, із регіонознавства тощо), так і про структурні зміни у галузі вищої освіти: забезпечення практико-орієнтованого навчання в економічній сфері, реформування концепції викладання англійської мови у ВНЗ, запровадження ІТ-технологій в систему управління ВНЗ. У ланці середньої школи увагу слухачів привернули проблеми професійного вигоряння молодих вчителів та професійної орієнтації старшокласників. Йшлося і про загальні соціальні виклики, як-от запобігання харасменту в університетському середовищі. «Незважаючи на доволі обмежений час, слухачі презентували якісні та цілком конкурентоспроможні ідеї, які при належній обробці здатні перетворитися на перспективні проекти із розвитку потенціалу вищої освіти і сприяти позитивним змінам в українській освіті в цілому», зазначає викладач Олена Тупахіна.

15.12.2018 07:44:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team