В рамках реалізації проекту EUROPROC опубліковано статтю «The higher education institution project activities as a way to prepare prospective professionals for the research-innovative activities and the european educational and scientific area integration».

Європейська проектна культура / Всі новини сайта «Європейська проектна культура» / В рамках реалізації проекту EUROPROC опубліковано статтю «The higher education institution project activities as a way to prepare prospective professionals for the research-innovative activities and the european educational and scientific area integration».


У даній статті, що вийшла у польському журналі “KELM”, включеному до Index Copernicus, розкрито один з дієвих механізмів дослідницько-інноваційної підготовки здобувачів другого, третього рівня вищої освіти та їх інтеграції у міжнародний освітньо-науковий простір, що може бути реалізований університетами, які, з одного боку, виступають джерелами створення і поширення інновацій, а, з іншого, є одними з головних центрів вивчення і розповсюдження європейського досвіду.

На прикладі Запорізького національного університету показано, як реалізація Концепції розвитку проектної діяльності у вищому навчальному закладі створює умови для зростання інноваційної активності молоді шляхом участі у регіональних, вітчизняних та міжнародних інноваційних проектах і програмах, розвитку у студентів та аспірантів навичок проектної діяльності та формування європейської проектної культури, а також набуття ними ключових компетентностей ХХІ століття, що є головною метою підготовки фахівців інноваційного типу. Детальніше (англ)

16.12.2017 08:47:00

This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

Hits:
team