jQuery

Вісник

Запорізького національного університету


Філологічні науки

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки»

Редакційна рада

Головний редактор – Білоусенко Петро Іванович, доктор філологічних наук, професор

Заступник головного редактора – Павленко І.Я., доктор філологічних наук, професор

Відповідальний редактор – Хом'як Т.В., кандидат філологічних наук, професор

Редакційна колегія

 • Галич О.А. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Єнікєєва С.М. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Заверталюк Н.І. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Зарва В.А. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Зацний Ю.А. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Корраза Е. – доктор філології, професор (м. Оттава, Канада)
 • Манакін В.М. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Махачашвілі Р.К. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Погребна В.Л. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Приходько А.М. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Приходько Г.І. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Семенець О.О. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Сімеонов І. – доктор філології (м. Пазарджик, Республіка Болгарія)
 • Харитончик З.А. – доктор філологічних наук, професор (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
 • Шевченко В.Ф. – доктор філологічних наук, професор (Україна)

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 • Поповський А.М. – доктор філологічних наук, професор (Україна)
 • Торкут Н.М. – доктор філологічних наук, професор (Україна)

Контактна інформація

Головний редактор – Білоусенко П.І. (тел. (061)2891288; e-mail: pbilousenko@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Меркулова Оксана Володимирівна (тел. +38(067)1609874, (061)2891288; e-mail: gorytsvit1977@gmail.com).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, філологічний факультет, кафедра української мови, Меркулова О.В.

Вимоги до оформлення статей