Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(Торговий коледж ЗНУ)

Спеціальності


Маркетинг

Спеціальність:       075 Маркетинг

Освітня програма: Маркетингова діяльність

Галузь знань:         07 Управління та адміністрування

Кваліфікація:         фаховий молодший бакалавр з маркетингової діяльності

Термін навчання:   3 роки (на базі 9 кл.), 2 роки (на базі 11 кл.)

Маркетинг – одна з небагатьох сфер, яка потребує як креативного підходу, так і вміння мислити аналітично.

Навчаючись у коледжі на спеціальності «Маркетингова діяльність» студенти отримають знання, пов’язані із цілями і функціями маркетингових досліджень, загальними і спеціальними маркетинговими методами їх здійснення у практичній діяльності. Вони зможуть проводити опитування, аналіз документів, спостереження, експерименти, фокус-групи, хол-тести тощо. Мають володіти дослідницькими підходами до вивчення маркетингового середовища, конкурентів, ринку, товару, споживача, фірми, реклами.

Випускники можуть працювати в різних напрямах маркетингової діяльності, яких потребує ринок праці: у відділах маркетингових служб на промислових та торговельних підприємствах, агентствах з маркетингових досліджень, агентами з нерухомості та з комерційних послуг, завідуючими торговельними підприємствами, менеджером з продажу товарів, у рекламних агентствах.

Харчові технології

Спеціальність:       181 Харчові технології

Освітня програма: Виробництво харчової продукції

Галузь знань:         18 Виробництво та технології

Кваліфікація:         технік-технолог з технології харчування

Термін навчання:   2,5 роки (на базі 11 кл.), 3,5 роки (на базі 9 кл.)

Спеціальність забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів в галузі ресторанного господарства

Матеріально-технічна база коледжу, наявність висококваліфікованих викладачів, практичних спеціалістів створюють умови, які забезпечують засвоєння глибоких знань, надбання професійних навиків, необхідних майбутнім фахівцям.

Закріпити і поглибити свої знання, навики, студенти коледжу мають можливість під час проходження виробничої практики в кращих ресторанах міста:

Випускники можуть обіймати посади: техніка-технолога, завідуючого виробництвом, шеф-кухаря, адміністратора, бармена.

Облік і оподаткування

Спеціальність:       071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Бухгалтерський облік

Галузь знань:         07 Управління та адміністрування

Кваліфікація:         фаховий молодший бакалавр з бухгалтерського обліку.

Термін навчання:   3 роки (на базі 9 кл.), 2 роки (на базі 11 кл.)

Фаховий молодший бакалавр з бухгалтерського обліку, керуючись нормативними актами навчається приймати й обробляти бухгалтерські документи, проводити синтетичний і аналітичний облік господарських операцій, опановує сучасні методи і форми бухгалтерського обліку, основні принципи економічного аналізу. Студенти набувають навички на підприємствах різних типів і форм власності; роботи за комп’ютером у програмі 1С Бухгалтерія 8 та з пакетом офісних программ MS Office.

Випускники можуть обіймати посади бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, касира, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора.

Ми радимо вам зупинити свій вибір саме на спеціальності «Облік і оподаткування». В сучасному бізнесі ці професії шановані та завжди користуються попитом.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність:       076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: Товарознавство та комерційна діяльність

Галузь знань:         07 Управління та адміністрування

Кваліфікація:         товарознавець

Термін навчання:   2 роки (на базі 11 кл.) або 3 роки (на базі 9 кл.)

Фаховий молодший бакалавр з товарознавства готується як фахівець широкого профілю для участі у різних сферах діяльності, повинен здійснювати організаційно-управлінську, контрольну, адміністративно-господарську та інші функції. Для виконання професійної діяльності студенти вивчають організацію і технологію торгівлі, менеджмент, маркетинг, товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів, основи бізнесу, психологію та ін. Набуті знання й уміння повинні дозволити молодому спеціалісту самостійно вирішувати товарознавчо-комерційні питання, приймати обґрунтовані рішення в межах своєї компетентності. Студенти цієї спеціальності проходять практику в найкращих торгівельних підприємствах міста.

Фаховий молодший бакалавр підготовлений в коледжі, може обіймати посади: товарознавця, торгового агента, менеджера з продажу товарів, біржового агента, агента-експедитора, завідуючого секцією чи відділу, директора торгової фірми, директора магазину, інспектора контролю якості в органах експертизи товарів, рекламного агента.

Пошук

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (061) 280-52-92

Моб. тел. приймальної комісії: 096-510-48-97