Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році, обов’язковим для вступу в магістратуру на спеціальності 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика,071 Облік і оподаткуваня, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії є складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) у форматі ЗНО (програма).

Для вступу на спеціальність 081 Право окрім єдиного вступного іспиту з іноземної мови необхідно здати єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) також у форматі ЗНО.

ЄФВВ складається з 2х частин: вступного випробування з права та вступного випробування із загальних навчальних правничих компетентностей. Тестові завдання блоку Право укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 28 березня 2019 року № 410.
Тестові завдання блоку Загальних навчальних правничих компетентностей укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409.

ПОРЯДОК організації та проведення вступних випробувань (ЗНО) в магістратуру в 2019 році