Шановні абітурієнти! На цій сторінці Ви знайдете програми вступних випробувань на освітній ступінь “магістр” в 2019 році

Зверніть увагу! Тим, хто вступає за спорідненими спеціальностями (згідно Додатку 3 до Правил прийому – 2019), необхідна програма фахового випробування. Тим, хто вступає за НЕспорідненими спеціальностями (згідно Додатку 3 до Правил прийому – 2019), необхідні програми і фахового, і додаткового випробування

Іспит з іноземної мови професійного спрямування складають УСІ, хто бажає вступати на ОС “магістр” (окрім вступу на спеціальності 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика,071 Облік і оподаткуваня, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії).

Для вступу на спеціальності 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика,071 Облік і оподаткуваня, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії передбачено Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови в форматі ЗНО.

Важливо! Для тих, хто вступає на ОС магістр (окрім вступу на спеціальність 081 Право) на основі диплома спеціаліста або магістра, можливо складання вступного іспиту з іноземної мови замість ЗНО, за умови подання заяви в період з 17 червня по 25 червня 2019 року.

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування (для спеціальностей на які НЕ передбачено складання ЗНО)

 Факультет Спеціальність (Освітня програма) Вид вступного випробування
Математичний
 • 111 Математика (Математика)
 • 113 Прикладна математика (Прикладна математика)
 • 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення)
 • 104 Фізика та астрономія (Фізика)
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика)
 • 014 Середня освіта (Фізика)
Економічний
 • 051 Економіка (Економічна кібернетика)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)
 • 051 Економіка (Міжнародна економіка)
 • 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
 • 073 Менеджмент (Управління проектами)
 • 051 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)
 • 051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
 • 075 Маркетинг (Маркетинг)
Історичний
 • 032 Історія та археологія (Історія)
 • 032 Історія та археологія (Архівознавство)
 • 032 Історія та археологія (Історична регіоналістика та європейські студії)
 • 032 Історія та археологія (Публічна історія)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)
Біологічний
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
 • 091 Біологія (Біологія)
 • 091 Біологія (Генетика)
 • 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
 • 102 Хімія (Хімія)
 • 205 Лісове господарство (Мисливське господарство)
Філологічний
 • 035 Філологія (Українська мова та література)
 • 035 Філологія (Російська мова і зарубіжна література. Друга мова)
Факультет іноземної філології
 • 035 Філологія (Мова і література (англійська))
 • 035 Філологія (Переклад (англійський))
 • 035 Філологія (Мова і література (німецька))
 • 035 Філологія (Переклад (німецький))
 • 035 Філологія (Мова і література (французька))
 • 035 Філологія (Переклад (французький))
 • 035 Філологія (Мова і література (іспанська))
Юридичний

Факультет фізичного виховання
 • 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)
 • 017 Фізична культура і спорт (Спорт)
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія, ерготерапія)
 • 242 Туризм (Туризмознавство)
Факультет соціальної педагогіки та психології
 • 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
 • 053 Психологія (Психологія)
 • 053 Психологія (Юридична психологія)
 • 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
 • 026 Сценічне мистецтво (Театральне мистецтво)
 • 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта)
 • 013 Початкова освіта (Початкова освіта)
Факультет менеджменту
 • 073 Менеджмент (Менеджмент  організації і адміністрування)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
 • 073 Менеджмент (Логістика)
 • 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент закладів освіти, культури та спорту)
Факультет соціології та управління
 • 054 Соціологія (Соціологія)
 • 033 Філософія (Філософія)
 • 052 Політологія (Політологія)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна робота)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)
Факультет журналістики
 • 061 Журналістика (Журналістика)
 • 061 Журналістика  (Зв’язки з громадськістю)
 • 061 Журналістика  (Реклама)
 • 061 Журналістика  (Медіакомунікації)

Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту
 • 051 Економіка (Інформаційна економіка)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік, аналіз, контроль в управлінні підприємством)
 • 071 Облік і оподаткування (Оподаткування)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Управління держ. та місцевими фінансами)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Упр-ня фінансами підприємницьких структур)
 • 073 Менеджмент (Промисловий менеджмент)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підпр-ва та упр-ня бізнесом)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління)
Факультет будівництва та цивільної інженерії Інженерного інституту
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
 • 263 Цивільна безпека (Охорона праці)

Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій Інженерного інституту
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем)
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика)
 • 145 Гідроенергетика (Гідроенергетика)
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка (Мікроелектронні інформаційні системи)
 • 171 Електроніка (Електроніка)
Факультет металургії Інженерного інституту
 • 133 Галузеве машинобудування (Металургійне обладнання)
 • 136 Металургія (Металургія чорних металів)
 • 136 Металургія (Металургія кольорових металів)
 • 136 Металургія (Обробка металів тиском)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології