Зразки документів
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРА
1. Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і дві копії додатка до нього;
2. Оригінал та копія документа, що посвідчує особу (з обох боків на одному аркуші) або ID картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності);
3. Оригінал та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер).
4. У разі зміни прізвища, імені та по батькові – оригінал та копію документа, що вказує на зміну паспортних даних;
5. Завірені копії документів, які підтверджують навчальні та наукові досягнення за фахом (за наявності).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
7. Оригінал та копія військового квитка або прописного посвідчення.

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред’явлення оригіналів не приймаються!