ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРА
1. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
2. Копія документа, що посвідчує особу;
3. У разі зміни прізвища, імені та по батькові – копію документа, що вказує на зміну паспортних даних;
4. Завірені копії документів, які підтверджують навчальні та наукові досягнення за фахом (за наявності).
5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
6. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер).

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред’явлення оригіналів не приймаються!