Програми вступних випробувань передбачені для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста та хочуть вступати на 1 курс (за скороченим строком навчання) або мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра або не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та хочуть вступати на 2(3) курс освітнього ступеня бакалавра.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Тим, хто вступає на основі диплома молодшого спеціаліста на освітні програми спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність окрім фахового випробування необхідно подати сертифікат ЗНО з української мови та літератури за 2017, 2018 або 2019 рік.

Факультет Спеціальність (Освітня програма) Вид вступного випробування
Математичний
 • 111 Математика (Математика; Комп’ютерна математика)
 • 113 Прикладна математика (Прикладна математика; Математичне та програмне забезпечення криптології)
 • 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія)
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 014 Середня освіта (Інформатика)
 • 126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та технології)
 • 104 Фізика та астрономія (Фізика)
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика)
 • 014 Середня освіта (Фізика)

Економічний
 • 051 Економіка (Економічна кібернетика)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)
 • 051 Економіка (Міжнародна економіка)
 • 051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
 • 075 Маркетинг (Маркетинг)
Історичний
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Архівна справа та документознавство)
 • 032 Історія та археологія (Історія)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
Біологічний
 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • 091 Біологія (Біологія)
 • 101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
 • 102 Хімія (Хімія)
 • 205 Лісове господарство (Фітотехнології та фітодизайн)
 • 205 Лісове господарство (Мисливське господарство)

Філологічний
 • 035 Філологія (Українська мова та література)
 • 035 Філологія (Російська мова і зарубіжна література. Друга мова)
 • 035 Філологія (Слов’янський переклад (польський); (польський/болгарський)
 • 014 Середня освіта (Українська мова і література)
Факультет іноземної філології
 • 035 Філологія (Мова і література (англійська))
 • 035 Філологія (Переклад (англійський))
Юридичний
 • 081 Право (Правознавство)
Факультет фізичного виховання
 • 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)
 • 017 Фізична культура і спорт (Спорт)
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія, ерготерапія)
 • 014 Середня освіта (Здоров’я людини)
 • 242 Туризм (Туризм)
 • 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа)
Факультет соціальної педагогіки та психології
 • 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта)
 • 013 Початкова освіта (Початкова освіта)
 • 016 Спеціальна освіта (Спеціальна освіта)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
 • 053 Психологія (Психологія)
 • 026 Сценічне мистецтво (Театральне мистецтво)
 • 022 Дизайн (Графічний дизайн)
Факультет менеджменту
 • 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво та комерційна логістика)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Агробізнес)

Факультет соціології та управління
 • 054 Соціологія (Соціологія)
 • 052 Політологія (Політологія)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна робота)
 • 033 Філософія (Європейські філософські студії і креативні індустрії)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)
Факультет журналістики
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна діяльність у бізнесі, політиці та державному управлінні)
 • 061 Журналістика (Журналістика)
 • 061 Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю)
 • 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування)

Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту
 • 051 Економіка (Економіка/Інформаційна економіка)
 • 071 Облік і оподаткування (Оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси держави та підприємницьких структур)
 • 073 Менеджмент(Менеджмент/Промисловий менеджмент)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)

Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій Інженерного інституту
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем)
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика)
 • 145 Гідроенергетика (Гідроенергетика)
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистемна техніка)
 • 171 Електроніка (Електроніка)
Факультет будівництва та цивільної інженерії Інженерного інституту
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія)
 • 263 Цивільна безпека (Цивільна безпека/Охорона праці)

Факультет металургії Інженерного інституту
 • 133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)
 • 136 Металургія (Металургія)
 • 136 Металургія (Металургія чорних металів)
 • 136 Металургія (Металургія кольорових металів)
 • 136 Металургія (Обробка металів тиском)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)