№5-6 (938-939)
10 квітня
2008 року


Обласна академічна газета 

П Р О Г Р А М А ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

Галузь знань – 0202 – Мистецтво

Напрям підготовки – 6.020201 – Театральне мистецтво

Для абітурієнтів обов’язковим є проходження спеціального фоніатричного огляду. При наявності у вступників голосових чи мовленнєвих вад, фізичних недоліків вони не допускаються до творчих конкурсів.

Творчі конкурси мають на меті виявлення у абітурієнтів здібностей до обраної спеціальності, а саме наявності сценічних даних, розвиненого художнього-образного сприйняття, емоційності, креативного мислення, музикальності, рухової пластики, необхідних характерологічних особливостей.

Програма творчих конкурсів складається з виконання абітурієнтами:

1. Різножанрових літературних творів (віршу, байки, невеликого твору з прози чи уривку до 7 хв., монологу з п’єси). Оцінювання включає адекватність виконавської інтерпретації авторського задуму, стилю, жанру, художнього смаку читця.

2. Вокального твору (пісні, романсу, арії тощо) та танцю (народна, бальна, сучасна хореографія). Оцінюється загальна музикальність, співацькі можливості, пластичність та координованість рухів.

3. Імпровізованих етюдів (одиночних) на задану дію в запропонованій ситуації. Оцінювання підлягає вміння імпровізувати на запропоновану тему та виконання.

Творчі конкурси завершуються співбесідою з питань громадсько-політичного та культурного життя України. Звертається увага на політичну зрілість вступника, його літературну та мистецьку обізнаність, поінформованість про події театрального життя країни та за її межами, з’ясовуються особисті інтереси та нахили.

Вимоги до абітурієнтів

І-й тур – виразне читання. Абітурієнт читає на пам’ять заздалегідь підготовані:

а) вірш;

б) басню;

в) монолог з п’єси;

г) уривок-опис з прози.

Програму треба надати екзаменаційній комісії на окремому аркуші.

ІІ-й тур – перевірка вокальних та хореографічних даних:

а) виконання пісні (вибір тематики самостійний, виконання може відбуватися під акомпанемент концертмейстера або під фонограму (мінус));

б) виконання танцю (уривку з танцю) або серії танцювальних па (форма одягу: тріко, спортивний купальник, чешки або шкарпетки).

ІІІ-й тур – перевірка творчих здібностей:

а) виконання двох підготовлених етюдів;

б) виконання імпровізованих етюдів на тему, запропонованою екзаменаційною комісією.

Загальні вимоги: чіткість, виразність, чистота вокального інтонування, пластичність, легкість, розкутість рухів, зосередженість, під час створення яскравого сценічного образу та втілення його у жестах, міміці, пластиці.

Творчий конкурс складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку.

Остаточним результатом вважається середнє значення суми балів, отриманих у кожному турі.

на головну
ЗМІСТ

Витяги з правил прийому
до державного вищого
навчального закладу
„Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки україни у 2008 році


НАШІ ПЕРЕВАГИ

ВИПУСКНИКИ ЗНУ
ВІТАЮТЬ АБІТУРІЄНТІВ!


П Р О Г Р А М А ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

ПРОГРАМА
творчого конкурсу для абітурієнтів факультету журналістики (напрями підготовки “Журналістика”, “Видавнича справа та редагування”, “Реклама та зв’язки із громадськістю”)


П Р О Г Р А М А ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ"

П Р О Г Р А М А ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Програма
вступного випробування з фізичної культури для напрямів підготовки


Програма вступного випробування з фізичної культури для напряму підготовки "Здоров'я людини"