Про Центр

 

Гуржій Наталія Миколаївна - керівник Центру трансферу технологій ЗНУ, д.е.н., професор кафедри менеджменту організацій та логістики, .

 

 


  Інформація щодо Грантів


На сучасному етапі розвитку суспільства актуальними стають питання, пов’язані із комерціалізацією та використанням результатів інтелектуальної творчої праці людини. Тому доктрина комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності є однією з найбільш важливих у формуванні ідеології інноваційної моделі розвитку суспільства. Ключову роль в цих питаннях відіграють університети та дослідницькі центри як головні творці потенційно цінних активів де первинним є інтелектуальна власність.

Важливу роль відіграє реалізація нашим університетом стратегії, спрямованої на заохочення комерціалізаіції результатів досліджень та вкладення коштів у їх подальше доопрацювання і впровадження.

Метою створеного центру трансферу технологій є впровадження сучасних комерційно-перспективних наукових, науково-технічних, науково-практичних розробок Запорізького національного університету у виробництво і соціальну сферу на основі ефективного використання наукового потенціалу та отримання прибутку від комерціалізації цих розробок.

Завданнями Центру є:

  1. Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, просування на ринок та комерціалізації науково-технічних розробок університету; координація інноваційної діяльності університету;
  2. Забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної діяльності та сприяння введенню їх в господарський обіг;
  3. Технологічний і економічний аудит, маркетинг, реклама та комерціалізація наукових розробок університету;
  4. Пошук і залучення інвестицій для завершення і комерціалізації результатів науково-дослідних робіт;
  5. Розвиток співробітництва з підприємствами, організаціями щодо створення та впровадження у виробництво інноваційної науково-технічної продукції, трансферу прогресивних технологій.
rus ukr

Адреса

Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 4 корпус ЗНУ, каб. 322.

Телефон: +38-061-289-41-31

Факс: +38-061-7644546

E-mail: cttznu@ukr.net