Наука в ЗНУ

Імпакт-фактор


Одним із ключових показників, що широко використовується в усьому світі для оцінки роботи дослідників і наукових колективів, є індекс цитування. Оцінити вплив вченого або організації на світову науку, визначити якість проведених наукових досліджень дають можливість статистичні дані показників Science Citation Index (SCI) та Journal Citation Reports (JCR) , що випускаються Institute for Scientific Information (ISI) Філадельфія, США.

Індекс цитування (Science Citation Index, – SCI) , система Філадельфійського інституту наукової інформації, в основу якої покладені зв'язки між документами по прямих, зворотних і перехресних посиланнях (цитуванню).

Система для обчислення SCI містить бібліографічні описи всіх статей з наукових журналів, що входять до переліку JCR, і висвітлює в основному публікації з фундаментальних галузей науки в провідних міжнародних і національних журналах.

Структура індексу цитування дозволяє йому виконувати досить широкий спектр функцій, головними з яких є такі:

- інформаційний пошук для обслуговування індивідуальних дослідників і наукових організацій;

- використання зв'язків між публікаціями для виявлення структури галузей науки, спостереження і прогнозування їхнього розвитку;

- оцінка якості публікацій та їхніх авторів науковим співтовариством.

JCR (Journal Citation Reports) – бібліометричний довідник, у якому дається повна і різноманітна статистика цитування наукових журналів, що включає широкий спектр показників використання журналів ученими різних країн.

Імпакт-фактор – показник цитованості журналів, визначає інформаційну значимість наукових журналів. На сьогодні визнано, що імпакт-фактор журналу є одним із формальних критеріїв, за яким можна порівнювати рівень наукових досліджень у близьких галузях знань. При присудженні грантів, висуванні на наукові премії експерти неодмінно звертають увагу на наявність у здобувача публікацій у журналах, охоплюваних JCR.

Імпакт-фактор (показник впливу журналу) розраховується як відношення числа посилань, що одержав журнал у поточному році на статті, опубліковані в цьому журналі в попередні два роки, до числа статей, опублікованих у цьому журналі в ці ж два попередні роки.

Таким чином, імпакт-фактор є мірою, що визначає частоту, з якою цитується середньоцитована стаття журналу.

Використання імпакт-фактора як критерія для оцінки журналу ґрунтується на припущенні, що журнал, який публікує значне число статей, на які активно посилаються інші вчені, заслуговує на особливу увагу. При цьому мається на увазі, що чим вище значення імпакт-фактора, тим вище наукова цінність, авторитетність журналу.

Рейтинг країн за цитуваннями наукових праць за останні десять років:

 • 1. США
 • 2. Англія
 • 3. Німеччина (726850 праць – 7692444 посилання – 10,58 посилання на одну працю)
 • 18. Росія
 • 25. Польща
 • 41. Україна (42490 праць – 130500 посилань – 3,07 посилання на одну працю)

За розділами

«Математика»:

 • 1. США
 • 2. Франція
 • 3. Німеччина (17915 праць — 58222 посилання — 3,25 посилання на одну працю)
 • 11. Росія
 • 15. Польща
 • 36. Україна (1812 праць — 3155 посилань 1,74 посилання на одну працю)

«Фізика»

6. Росія

14. Польща

26. Україна

«Хімія»

14. Росія

17. Польща

36. Україна

«Молекулярна біологія і генетика»

20. Росія

27. Польща

49. Україна

«Інформатика»

25. Польща

28. Росія

55. Україна

Рейтинг наукових організацій та університетів за цитуваннями з усіх дисциплін:

1. Harvard University (США)

2. University of Texas (США)

3. Товариство ім.Макса Планка

47. Російська академія наук

252. Московський державний університет

264. Польська академія наук

343. Universitat Autonoma de Barcelona (Іспанія)

536. Universidad de Chile (Чилі)

548. Словацька академія наук

607. Болгарська академія наук

667. Національна академія наук України (єдиний представник України, який потрапив у список понад 3 тис. установ світу)

«Фізика»

1. Товариство ім.Макса Планка

5. Російська академія наук

102. Польська академія наук

306. Національна академія наук України

«Хімія»

1. Товариство ім. Макса Планка

7. Російська академія наук

56. Польська академія наук

336. Національна академія наук України

 


Запорiзький Нацiональний Унiверситет
Написати листа