header images

Кафедра соціальної педагогіки

 У 1991 році кафедра проблем керування та соціальної педагогіки стала однією з перших,  яка почала готувати фахівців нової для України спеціальності "Соціальна педагогіка". З 1998 по 2005 рр. кафедра активно співпрацювала з Українським офісом Християнського дитячого фонду в проекті "Соціальна освіта в Україні" і стала базовою для розвитку соціальної педагогіки як професійної діяльності в Запорізькому регіоні. Із 2011 року  отримала назву "Кафедра соціальної педагогіки".

Мета й основні завдання: підготовка фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів ("бакалавр", "спеціаліст", "магістр") за фахом "Соціальна педагогіка". Кафедра здійснює науково-методичне забезпечення спеціальності "Соціальна педагогіка", науковий супровід соціальних педагогів в освітньо-виховних закладах, центрах соціальних служб для дітей, сім''ї та молоді, територіальних центрах,  оздоровчо-виховних дитячих комплексах, центрах дитячої та юнацької творчості, громадських організаціях та  у сфері культурного відпочинку.

Кафедра забезпечує викладання базових і професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності "Соціальна педагогіка", а саме: "Вступ до спеціальності", "Основи соціалізації особистості," "Соціальна педагогіка", "Теорія та історія соціального виховання", "Технологія роботи соціального гувернера", "Основи профорієнтаційної роботи", "Основи соціально-правового захисту особистості", "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень", "Етика соціально-педагогічної діяльності", "Теорія та історія соціальної роботи", "Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах", "Технології соціально-педагогічної діяльності" та інші.

Кафедрі здійснює підготовку студентів за трьома  спеціалізаціями:

"Соціально-правовий захист населення";

"Менеджмент соціально-педагогічної роботи";

"Дозвіллєзнавство".

При кафедрі діє аспірантура (з 1991р.) та докторантура (з 1998р.). За ці роки аспірантуру закінчили 22 особи, захистили кандидатські дисертації 16 осіб, серед них 5 викладачів кафедри й факультету. Докторантуру закінчили 4 особи, захищена 1 докторська робота, 3 дисертації готуються до захисту.

Викладачами кафедри підготовлено понад 10 навчальних посібників, 30 методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів із різних курсів, понад 50 статей у наукових  журналах України, близького та далекого зарубіжжя.

            Кафедра має всі умови для організації перепідготовки, стажування, підвищення кваліфікації спеціалістів інших навчальних закладів.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

До складу кафедри входить 9 співробітників. Серед них: 1 доктор наук, 5 доцентів, 6 кандидатів наук, 2 викладачі. Післядипломна підготовка здійснюється переважно через отримання другої чи суміжної професії, а також в аспірантурі та докторантурі.

Заверико Наталія Віталіївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

 Працювала директором Запорізького ресурсного центру, який створено Благодійним фондом "Благополуччя дітей" під патронатом Швейцарського уряду; тренером Національної програми "Сприяння просвітницькій роботі серед молоді України щодо здорового способу життя за методом "рівний рівному""; брала участь у проектах і програмах Всеукраїнського фонду "Благополуччя дітей" Асоціації педагогів-тренерів Програми "рівний – рівному".

Коло наукових інтересівдосліджує питання соціалізації підлітків і молоді, соціально-педагогічні технології роботи з дітьми, підлітками та молоддю в сучасних умовах.

Тема дисертаційного дослідження:  "Соціалізація старшокласників у самодіяльних об’єднаннях".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Соціальна педагогіка", "Актуальні проблеми соціальної педагогіки", "Організація роботи служби волонтерів","Теорія і методика роботи з молодіжними та дитячими організаціями", "Робота соціального педагога в громаді".

Автор понад 100 публікацій, 6 підручників із грифом МОН

 

Приходько Микола Ілліч

доктор педагогічних наук, професор

Коло наукових інтересів: загальна педагогіка та історія педагогіки, проблеми соціальної й превентивної педагогіки, педагогічна антропологія й андрагогіка, студентське й учнівське самоврядування.

Тема дисертаційного дослідження:Педагогічні основи діяльності учнівського самоврядування в середній загальноосвітній школі ".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Акмеологія","Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін", "Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень", "Андрагогіка".

Автор понад 600 публікацій, 3 підручників із грифом МОН


 Пономаренко Ольга Вікторівна

кандидат педагогічних наук,доцент, декан факультету

Коло наукових інтересів: професійна культура соціального педагога, професійна свідомість психолога-практика.

Тема дисертаційного дослідження: Формування професійної культури соціального педагога".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Основи соціально-правового захисту особистості", "Міжнародні механізми захисту прав населення", "Вступ до професії".

Автор понад 50 публікацій і підручника під грифом МОН

 

Мацкевіч Юліана Рафаїлівна

кандидат педагогічних наук,доцент

Коло наукових інтересівсоціальна робота в системі соціального захисту населення, робота з людьми похилого віку.

Тема дисертаційного дослідження:  Підготовка соціальних педагогів до роботи з людьми похилого віку ".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Теорія та історія соціальної роботи", "Методика групової роботи", "Вступ до спеціальності", "Соціальна робота з людьми похилого віку".

Автор понад 30 публікацій

 

Турська Оксана Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів:  організація дозвілля дітей і молоді.

Тема дисертаційного дослідження:Виховання емоційної культури підлітків засобами предметів мовно-літературного циклу".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Теорія та історія соціального виховання", "Організація діяльності державних і соціальних служб для населення" , "Соціально-молодіжна політика" , "Соціальна робота у сфері дозвілля".

 Автор понад 40 публікацій


Лещенко Олена Геннадіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Коло наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з молодою сім'єю, підготовка молоді й молодого подружжя до батьківства.

Тема дисертаційного дослідження: "Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до батьківства у молодого подружжя".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Основи соціалізації особистості", "Соціальна робота з людьми з обмеженими можливостями", "Основи батьківської компетентності".

Автор понад 19 публікацій


Соловйова Тетяна Геннадіївна

кандидат педагогічних наук, викладач

Коло наукових інтересів:  соціально-педагогічна реабілітація молоді з особливими потребами.

Тема дисертаційного дослідження: "Соціально – педагогічні засади роботи з  батьками дітей з особливими потребами".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Методи роботи з групами ризику", "Соціальні моделі психокорекційної роботи", "Теорія та історія  соціального виховання","Соціальна  робота з людьми з обмеженими можливостями".

Автор понад 15 публікацій 


Гладиш Марія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Коло наукових інтересів: робота з молоддю з обмеженими можливостями.

Тема дисертаційного дослідження: "Соціально-педагогічна адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закладу".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Соціальне проектування", "Соціально-педагогічний лінгвотренинг", "Анатомія вищої нервової діяльності".


Автор понад 14 публікацій


Шулькевич Олена Анатоліївна

викладач

Коло наукових інтересів: арт-терапевтичні технології.

Навчальні дисципліни, що викладає: "Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах" ,"Соціальна робота в Україні", "Соціально-педагогічна робота в дошкільних закладах".


Адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 219.
Тел.: +38 (0612) 62-71-61


вгору

Контакти:

Декан факультету:
Ольга Вікторівна Пономаренко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Деканат: вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 212

Тел.: +38 (0612) 62-41-02, 62-14-27.