header images

Навчальна лабораторія соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету

Адреса: вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 101. Тел.: 787 51 85

E-mail: labsocped@rambler.ru

(БК імені Дроб’язко)

Графік роботи: з 8.30 до 17.15 , з понеділка по п’ятницю.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач –                                                                                    Старший лаборант –                 

Мамай Наталія Олександрівна.                                                     Олійник Вікторія Миколаївна

Лабораторія здійснює діяльність на основі домовленості про співпрацю від 10.12.2002р. між проектом "Вчимося та працюємо разом",  університетом прикладних наук Магдебург-Стендаль, Запорізьким національним університетом, дитячим реабілітаційним закладом "Кушельхауз" (м. Магдебург), соціальною службою м. Запоріжжя згідно з наказом №211 від 30.05.2003р. про організацію навчальної лабораторії лікувальної педагогіки.

Основними завданнями лабораторії є:

 • супровід студентів у ході оволодіння ними уміннями, пов’язаними з підготовкою, проведенням, аналізом і документаційним оформленням роботи зі слухачами в рамках короткострокових проектів. Методами збору інформації є спостереження, бесіда, анкетування, тестування тощо. Корекційні методи та техніки роботи застосовуються з використанням музики, малювання, ляльок, ігор, історій, казок тощо;

 • проведення на базі лабораторії навчальних занять, виробничих і навчальних практик, тренінгів, консультацій;

 • консультування та надання підтримки дітям, підліткам і дорослим, які потребують соціально-педагогічної та/або психологічної допомоги, у формі та обсязі, що є можливими в ході реалізації проектів, ініційованих завідувачем лабораторії та/або розроблених студентами за власною концепцією;

 • піготовка та підвищення кваліфікації фахівців із залученням бази лабораторії, якщо кількість осіб групи не перевищує 10 осіб. Винятком може вважатися використання лабораторії для поверхневого ознайомлення з обладнанням (екскурсійне відвідування);

 • залучення викладачів і фахівців як із ЗНУ, так і з інших закладів у відповідності до мети діяльності лабораторії щодо підвищення кваліфікації;

 • проведення на платній основі консультацій із питань психологічного (психофізичного) розвитку дитини й проведення корекційно-реабілітаційних заходів із дітьми, які потребують спеціально організованих занять із розвитку пізнавальної сфери співробітниками лабораторії та викладачами факультету соціальної педагогіки та психології;

 • дотримання принципів конфіденційності й анонімності в роботі;

 • надання інформації ЗМІ про навчальну лабораторію за погодженням із деканом факультету соціальної педагогіки та психології й прес-центром ЗНУ.

Організація роботи волонтерів у лабораторії:

    залучення студентів-волонтерів і підготовка їх до роботи з дітьми є важливим аспектом діяльності лабораторії. Серед мотивів, які переважають у діяльності волонтерів є прагнення бути соціально корисним, розкрити в собі нові якості (толерантність, терпіння, безкорисливість), отримати практичний досвід як для особистого, так і для майбутнього професійного життя.

    На базі лабораторії розроблено програму інтерактивного навчання волонтерів на тему: «Формування психологічної готовності волонтерів для роботи з дітьми з особливими потребами», метою якої є формування у волонтерів толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Завданням програми є:

 • проведення діагностики розвитку дитини з особливостями психофізичного розвитку;

 • складання комплексної програми розвитку дитини з особливостями психофізичного розвитку;

 • проведення корекційних занять із дитиною;

 • створення методичних матеріалів для корекційної роботи;

 • організація й проведення свят (Новий рік, День захисту дітей тощо) для дітей, що відвідують лабораторію.

       Результатом волонтерської діяльності є звіт, який відображає позитивні зміни в розвитку дитини з особливостями психофізичного розвитку. Доцільне проведення тренінгових занять із волонтерами для запобігання феномену «професійного вигорання».

 

/pp/aksmis.jpg /pp/kruglstol.jpg

/pp/poseschenie.jpg /pp/rabotasdetmi.jpg

      /pp/volontaks.jpg /pp/zanatiesreb.jpg

 

Лабораторія соціальної педагогіки та психології є унікальним проектом Запорізького національного університету, в діяльності якого, з одного боку, використовуються сучасні методики та технології корекційного розвитку дітей з особливими потребами, а з іншого проводиться підготовка студентів до роботи з даною категорією населення.

Лабораторія сприяє вирішенню наступних завдань:

 • Створення умов для засвоєння студентами технологій соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потребами;

 • Соціально-педагогічна реабілітація дітей з особливими потребами та родин, які виховують таких дітей.

 • Налагодження взаємодії з соціальними службами та громадськими організаціями з метою координації співпраці щодо соціальної реабілітації дітей з особливими потребами.

Відповідно до покладених завдань навчальна лабораторія соціальної педагогіки та психології реалізує наступні напрямки роботи:

 • Організація навчання студентів факультету соціальної педагогіки і психології соціально-педагогічним та психолого-корекційним технологіям роботи з дітьми з особливими потребами.

 • Реалізація індивідуальних програм підтримки та розвитку дітей різного віку.

 • Просвітницька робота з батьками з питань вікових, психологічних, фізіологічних проблем розвитку дітей, правових аспектів у роботі груп взаємодопомоги батьків щодо догляду, виховання, розвитку дитини з особливими потребами.

 • Маркетингова діяльність лабораторії та розповсюдження досвіду роботи серед соціальних служб, шкіл, територіальних центрів; підтримка зв’язку з громадськими організаціями.

Зміст діяльності лабораторії розкривається у таких напрямах:

 • І. Навчальна діяльність студентів.

  1. Підготовка з наступних навчальних курсів:

  • «Соціальні моделі психокорекційної роботи».

  • «Психодіагностика».

  • «Психокорекція пізнавальної сфери».

  • «Соціальна робота з людьми з обмеженими можливостями».

  • «Соціально – педагогічна робота з дітьми дошкільного віку».

  • "Організація служби волонтерів".

  2. База навчальної та виробничої практики студентів факультету соціальної педагогіки та психології.

  Мета практики – розвиток і формування професійно - особистісних якостей спеціаліста, творчого підходу до здійснюваної роботи, відпрацювання методів діагностики та корекційно - реабілітаційної роботи у ході самостійної практичної діяльності.

  • Види практики:

  • Організаційно - дозвіллєва.

  • Діагностична.

  • Корекційно – реабілітаційна.

  • Соціально-психологічна та соціально-педагогічна.

  • Під час практики студенти оволодівають такими вміннями:

  • Планувати, здійснювати і аналізувати діагностичні та корекційно - реабілітаційні заходи;

  • Вивчати особистість дитини дошкільного та молодшого шкільного віку, знати особливості розвитку дітей зазначеного періоду;

  • Застосовувати різні форми і методи діагностичної та корекційно - реабілітаційної роботи;

  • Налагоджувати зв’язки з різними структурами та організаціями задля впровадження в дію плану корекційно - реабілітаційної роботи;

  • Швидко реагувати на зміну обставин, самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність.

 • ІІ. Волонтерська діяльність студентів.

 • Було розроблено програму інтерактивного навчання волонтерів на тему: «Формування психологічної готовності волонтерів для роботи з дітьми з особливими потребами», метою якої є формування у волонтерів толерантного ставлення до дітей з особливими потребами.

  Серед мотивів, які переважають в діяльності волонтерів є прагнення бути соціально корисним, розкрити в собі нові якості (толерантність, терпіння, безкорисливість), отримати практичний досвід як для особистого, так і для майбутнього професійного життя.

 • ІІІ. Співпраця з соціальними службами та громадськими організаціями.

 • Ця робота відбувається в рамках участі у спільних проектах, семінарах та конференціях. Окремо слід зазначити про взаємодію лабораторії з іншими підрозділами, адже саме ефективність цієї роботи дає змогу студентам отримати більше необхідних знань, перебуваючи на практиці у лабораторії. Лабораторія під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з кафедрами соціальної педагогіки та практичної психології факультету соціальної педагогіки та психології, Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради, з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

 • ІV. Методична діяльність навчальної лабораторії соціальної педагогіки та психології полягає в:

  • підборі та створенні інформаційних та науково-методичних матеріалів для проведення занять зі студентами у рамках навчальних курсів, для самостійної роботи студентів, для написання студентами курсових та дипломних робіт та проходження практики;

  • розробці інформаційних матеріалів для батьків; розробці методичних матеріалів для роботи з дітьми з особливими потребами;

  • апробації методик раннього розвитку дітей (методика Марії Монтессорі, «Базальна стимуляція» за А. Фреліхом, «Інформація через дотик» за Ф. Аффольтером та ін.) та створенні власного методу роботи з виявлення природних задатків та здібностей дітей;

  • підборі та створенні інформаційних та науково-методичних матеріалів для проведення занять зі студентами у рамках навчальних курсів, для самостійної роботи студентів, для написання студентами курсових та дипломних робіт та проходження практики;

  • розробці методичних матеріалів для роботи з волонтерами;

  • Участь фахівців та волонтерів лабораторії у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з метою обміну досвідом та пошуку партнерів для співробітництва.

 • V. Маркетингова діяльність навчальної лабораторії соціальної педагогіки та психології полягає в:

  • наданні інформації на сайті Запорізького національного університету про діяльність лабораторії;

  • публікації статей в ЗМІ з метою освітлення діяльності та залучення нових клієнтів до лабораторії;

  • підтриманні співробітництва із міжнародними партнерами, за підтримки яких було створено лабораторію та придбано обладнання.

Слід звернутися до історії лабораторії.

Створення Лабораторії стало результатом реалізації навчально-дослідного проекту «Вчимося та працюємо разом» (2002-2008) між Запорізьким державним університетом та Університетом прикладних наук Магдебург-Стендаль (Німеччіна).

Мета проекту – розробка та впровадження корекційно-педагогічних технологій щодо ранньої реабілітації дітей дошкільного віку з особливими потребами.

Учасниками проекту стали 12 дітей з особливими потребами в віці 3-6 років; 12 батьків цих дітей (один з батьків); 12 студентів університету прикладних наук Магдебург-Стендаль (Німеччина), а також 2 доктори наук цього ж університету та директор інтегрованого дитячого садочку «Кушельхауз»; 12 студентів Запорізького державного університету, а також 3 викладача; 15 педагогів з Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ЗМР.

Місце реалізації проекту: Жовтневий територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Запоріжжя; Університет прикладних наук Магдебург-Стендаль; Запорізький державний університет.

Цілі, які ставили перед собою організатори проекту: вперше в Україні включити дітей віком до шести років у програму спеціального навчання; оволодіння знаннями і навичками, необхідними для роботи та навчання дітей з особливими потребами; оволодіння учасниками проекту спеціальними педагогічними діагностичними методиками;соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в навчальній лабораторії лікувальної педагогіки (попередня назва лабораторії);

Як результат діяльності даного проекту, 11 червня 2003 року в Запорізькому державному університеті на факультеті соціальної педагогіки та психології була відкрита навчальна лабораторія лікувальної педагогіки.

Перелік послуг, які надає навчальна лабораторія соціальної педагогіки та психології:

 • І. Послуги, які надає лабораторія для дітей:

  • 1. Проведення діагностики:

  • індивідуальна діагностика пізнавальних психічних процесів;

  • діагностика психофізичних процесів дитини (особливості координації, моторики, самообслуговування і др.);

  • 2. Складання індивідуальної програми розвитку дитини:

  • складання програми розвиваючого навчання (підготовка дитини до школи, розвиток пізнавальних психічних процесів);

  • складання корекційної програми (корекція проблемних зон в розвитку дитини) та проведення корекційних занять;

  • 3. Організація дозвіллєвої діяльності дітей:

  • проведення дитячих свят та фестивалів;

  • проведення розважальних програм.

 • ІІ. Послуги, які надає лабораторія для батьків:

  • 1. Надання інформаційних послуг про особливості виховання, розвитку та навчання дітей:

  • консультування батьків з залученням технічних засобів;

  • знайомство з літературою про особливості розвитку дітей;

  • надання відомостей про заклади, які займаються питаннями розвитку дітей.

  • 2. Проведення діагностики внутрішньо сімейних та дитячо-батьківських відносин:

  • розробка рекомендацій для вирішення виявлених проблем;

  • організація зустрічей батьків зі спеціалістами різних сфер діяльності;

  • 3. Навчання батьків взаємодії з дітьми:

  • проведення психологічних тренінгів;

  • залучення батьків до проведення занять з дітьми;

  • організація семінарів для батьків, виступів, бесід, рольових ігор, консультацій;

  • організація консультацій для батьків з розвитку та формування особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку;

  • надання рекомендацій з проведення занять по корекції, розвитку та формуванню психологічної готовності дитини до школи;

  • проведення консультацій для молодих батьків з розвитку дітей раннього віку;

 • ІІІ. Послуги установам, які співпрацюють з лабораторією:

  • 1. Надання інформації про особливості роботи з дітьми з особливими потребами;

  • навчання формам і методам роботи з дітьми з особливими потребами;

  • впровадження інноваційних методів і форм роботи з дітьми;

   • 2. Проведення навчально-методичних семінарів з проблем соціальної педагогіки та практичної психології.

Отже, діяльність лабораторії, з одного боку, націлена на поширення сфери послуг для родин, які виховують дітей з особливими потребами в громаді. З іншого боку, спрямована на професійну підготовку студентів факультету соціальної педагогіки та психології. Деякі студенти після завершення навчання на факультеті втілювали свої ідеї у власне створених громадських організаціях. Діяльність лабораторії є суттєвим внеском у розвиток сфери соціальних послуг в Україні.

      /pp/volontaks.jpg /pp/zanatiesreb.jpg

 

      /pp/volontaks.jpg

Контакти:

Декан факультету:
Ольга Вікторівна Пономаренко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Деканат: вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 212

Тел.: +38 (0612) 62-41-02, 62-14-27.