header images

Історія факультету

Історія факультету соціальної педагогіки та психології бере свій початок зі створення соціально-виховного проекту інноваційного навчання зі спеціальностей: "Соціальна педагогіка" та "Практична психологія", який  реалізовано в Запорізькому державному університеті з 1989 по 1991 роки.

Ця реалізація здійснювалась у три етапи:

- на першому етапі розроблено основи навчально-методичного забезпечення експериментального навчання студентів на кафедрі педагогіки і психології, що існувала в університеті багато років. Паралельно цьому підготовлено проект перспективної реорганізації кафедри з метою запровадження нових навчальних курсів із нових спеціальностей – "Соціальна педагогіка", "Практична психологія";

- на другому етапі (1990-1995рр.), після вирішення низки кадрових питань організовано кафедри управління й соціальної педагогіки та практичної психології. Водночас колективом кафедри  розроблено нові навчальні курси: "Рефлексивна соціальна психологія", "Конфліктологія", "Ігрорефлексика соціально-психологічного тренінгу", "Рефлексивна компетенція соціальних педагогів та психологів", "Психологічний менеджмент" та інші. У цей же період розроблено проект створення факультету підготовчого профілю з включенням у нього викладання практичної психології та соціальної роботи. Цей задум реалізовано під час організації в Запорізькому державному університеті факультету додаткових і суміжних спеціальностей;

- на третьому етапі створено проект організації факультету психолого-педагогічного профілю, де навчально-методичне забезпечення спеціальностей "Практична психологія" та "Соціальна педагогіка" включало взаємодоповнюючі програми з фундаментальних і спеціальних курсів психолого-педагогічних та філософсько-соціологічних аспектів. На цьому етапі розгорнуто експериментальне навчання згідно з інноваційним навчальним планом, який  реалізовано за допомогою  системи розроблених навчальних програм, тематичних планів і навчально-методичних посібників.

Результатом реалізації вищезазначеного проекту на базі факультету суміжних і додаткових спеціальностей стало створення факультету соціальної педагогіки та психології. У 1995 році спеціальності "Соціальна педагогіка" і "Практична психологія"  ліцензовані й акредитовані за четвертим рівнем класичного університету.

          Згідно з наказом № 222 "Про створення факультету додаткових та суміжних професій" від 6 грудня 1991 року організовано факультет соціальної педагогіки та психології в Запорізькому державному університеті, який нині діє.

Засновником і деканом факультету стала доктор педагогічних наук, професор Людмила Іванівна Міщик.

Із 2005 року деканом факультету є кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Вікторівна Пономаренко.

Кафедру педагогіки та психології освітньої діяльності із 2007 року очолює доктор психологічних наук, професор Н.Ф. Шевченко. На кафедрі працють два професори: Н.Ф. Шевченко, Г.В. Локарєва; кандидати наук, доценти В.В. Овсяннікова, Т.П. Голованова, Л.С. Іванова, І.В. Козич, Н.О. Мосол, Є.А. Клопота, О.В. Філь  і викладач М.О. Кандиба.

Кафедра забезпечує навчально-методичне керівництво навчальним процесом і педагогічною практикою спеціальності й спеціалізації всіх факультетів ЗНУ. Крім того, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності є провідною в рецензуванні кандидатських і докторських дисертацій в Україні. Із 2005 року на факультеті розпочато набір слухачів магістратури за спеціальністю "Педагогіка вищої школи".

           Кафедру практичної психології створено в 1995 році. Із 2005 року її очолює кандидат психологічних наук, доцент Н.О. Губа. Викладачі кафедри: доктор психологічних наук, професор Н.Ф. Шевченко; кандидати психологічних наук, доценти Н.О. Губа, Л.В. Спіцина, Т.В. Скрипаченко, О.М. Гредінарова, М.Г. Ткалич, А.Г. Самойлова, А.П. Поплавська, Ю.А. Паскевська, Е.М. Калюжна;  кандидати психологічних наук, старші викладачі О.Г. Маліна, О.А. Лукасевич, В.В. Грандт, О.В. Іщук.

У 1997 році при кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності "Соціальна психологія".

Наявність на кафедрі кваліфікованих кадрів дозволило створити такі наукові напрями: гендерна психологія; нові технології в галузях організаційної психології та психології праці; методика проведення мовленнєвої компетентності майбутнього психолога, психологія розвитку. Розроблена програма діагностики інтелектуального розвитку дитини на основі визначення зони її найближчого розвитку.

Кафедра здійснює підготовку студентів за спеціалізаціями: "Соціальна психологія", "Організаційна психологія", "Економічна психологія", а також "Консультативна психологія та психотерапія".

Кафедру соціальної педагогіки створено в 1992 році на базі кафедри наукових основ управління школою. Першим завідувачем кафедри був доктор педагогічних наук, професор М.І. Приходько. З жовтня 2005 року за конкурсом завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Н.В. Заверико. При кафедрі діє аспірантура та докторантура.  Кафедра здійснює науково-методичне забезпечення спеціальності "Соціальна педагогіка", науковий супровід соціальних педагогів в освітньо-виховних закладах, центрах соціальних служб для дітей, сім''ї та молоді, територіальних центрах,  оздоровчо-виховних дитячих комплексах, центрах дитячої та юнацької творчості, громадських організаціях та  у сфері культурного відпочинку.

На кафедрі соціальної педагогіки працюють: доктор педагогічних наук, професор М.І. Приходько; кандидати педагогічних наук, доценти Н.В. Заверико, О.В. Пономаренко, Ю.Р. Мацкевич, О.В. Турська, Т.Г Соловьова; кандидат педагогічних наук, старший викладач О.Г. Лещенко; асистенти О.А. Шулькевич і М.О. Гладиш.

            У вересні 2000 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України на факультеті створено кафедру психології творчої діяльності, згодом перейменовану на кафедру акторської майстерності. Так започатковано спеціальність "Театральне мистецтво". Очолив кафедру народний артист України О.П. Король. У травні 2001 року ВАК України надав ліцензію на підготовку студентів за напрямом "Мистецтво" спеціальності "Актор драматичного театру і кіно". З цього часу факультет "Соціальної педагогіки та психології " почав готувати фахівців за спеціалізаціями: "Артист театру ляльок", "Артист естрадного жанру", "Диктор радіо та телебачення". Із 2007 року кафедрою керує доктор педагогічних наук, професор Г.В. Локарєва.

Професійною підготовкою студентів опікуються провідні актори й режисери міста, а саме: народний артист України О.П. Король; заслужені артисти України, старші викладачі Н.В. Стадніченко,  В.М. Гончаров, Л.І. Фриган, Н.П. Соколовська; заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Гринь; заслужений діяч мистецтв Україниі, старший викладач Г.В. Фортус; кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. Білозуб; викладачі Д. Петрик, М.М. Квєтков, О.А. Єрмакова, Л.Г. Беркова-Житомирська; акомпаніатори Т.Ф. Черненко, О.В.Кулініч, Ю.А. Крюков.

Факультет є одним із засновників Української асоціації соціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи, яка в 1994 році вступила до складу Міжнародної федерації соціальних працівників (МФСП), є активним учасником проектів, що впроваджувалися в Україні, зокрема: "Соціальна освіта в Україні". З 1999 року факультет став партнером Міжнародної федерації соціальних педагогів, Української асоціації соціальних педагогів і Християнського дитячого фонду в проекті "Соціальна освіта в Україні", у межах якого  створено інформаційно-консультативний ресурсний центр для працівників соціальної сфери.

Із 2007 року на факультеті соціальної педагогіки та психології діють психологічний клуб, який об'єднує студентів і викладачів для обговорення питань з основ практичної психології й формування навичок практичної професійної діяльності та педагогічний клуб "Інсайт", де студенти й викладачі обговорюють художні та документальні кінофільми психолого-педагогічного напряму.

У 2016 році було засновано спеціальність 022 - дизайн, освітня програма "графічний дизайн".

           За 26 років існування факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету підготовлено й випущено понад 2,5 тисячі спеціалістів із соціальної педагогіки та психології, зроблено вагомий внесок у розвиток теорії та практики наук нової генерації – соціальної педагогіки, соціальної роботи, психології й акторської майстерності.

 

Контакти:

Декан факультету:
Ольга Вікторівна Пономаренко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Деканат: вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 212

Тел.: +38 (0612) 62-41-02, 62-14-27.