Електронний Часопис "Південна Україна"
 
  Розпочати пошук
Про Часопис Редакційна Колегія Перелік випусків Анонси Партнери arh@zsu.zp.ua www.zsu.zp.ua/arh e-mail: arh@zsu.zp.ua  +380-612-644581  69063, м. Запоріжжя,  пр. Леніна, 72, 305
Запорізький державний університет Міжнародний фонд 'Відродження' Головна сторiнка
Електронний Часопис "Південна Україна"
Редакційна Колегія English version
РЕДКОЛЕГІЯ ЧАСОПИСУ "ПІВДЕННА УКРАЇНА"

Анатолій Бойко (головний редактор) - доктор історичних наук, завідувач кафедрою джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін. Наукові інтереси складають: історія та джерела з історії Південної України XVIII - XIX століття; соціальна історія, біографістика та генеалогія Південного краю; методологія та методи джерелознавчого дослідження; камеральна та едиційна археографія Південної України.

Володимир Мільчев (відповідальний секретар) - кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (Запорізьке відділення). Сфера наукових інтересів лежить у площині дослідження історії парамілітарних спільнот Великого Кордону (козаки, гайдуки, ускоки) у XVII- XІХ століттях.

Геннадій Боряк - доктор історичних наук, заступник голови Держкомархіву України. Наукові інтереси складають соціальна історія та джерела з соціальної історії України XVI - XVII ст., Литовська метрика, архівна справа.

Iгор Лиман - кандидат історичних наук, завідувач кафедрою історії. Напрямок наукових студій - церковний устрій Півдня України другої половини XVIII - першої половини XIX ст.

Сергій Лях - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Запорізького державного університету. Напрямок наукових студій - соціально-економічні процеси в українському селі у 20-ті роки XX cт.

Людмила Маленко - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Запорізького державного університету. Наукові інтереси: Азовське козацьке військо, козацтво в системі політичних, соціально-економічних та культурних відносин Південної України останньої чверті ХVІІІ - першої половини ХІХ століття; запорозькі традиції південноукраїнського козацтва в останній чверті ХVІІІ - першій половині ХІХ століття; українське козацтво і Кубань.

Юрій Мицик - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Наукові інтереси складають історія та джерела з історії українського козацтва та Національно-визвольної війни українського народу XVII cт., українське літописання XVI - XVII ст., історія запорозького козацтва XVII XVIII ст., джерела та історія Степової України XVII XVIII ст.

Василь Пірко - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою джерелознавства, історіографії та методики викладання історії Донецького національного університету. Напрямок наукових студій - історія Степової України XVI - XVIIІ ст., історія Північного Приазов'я.

Павло Сохань - доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Напрямки наукових студій - українсько-болгарські зв'язки XVII - XX ст., теоретичні та методологічні проблеми української археографії XIX - XX ст.

Ганна Швидько - доктор історичних наук, професор Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ). Наукові інтереси: міста Лівобережної України другої половини XVII - XVIII ст., соціальна та політична історія Запорожжя XVIII ст., історичне краєзнавство, соціально-економічна історія Південної України другої половини XVII - початку XVIII ст.

РЕДКОЛЕГІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЧАСОПИСУ "ПІВДЕННА УКРАЇНА"

Анатолій Бойко (головний редактор) - доктор історичних наук, завідувач кафедрою джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін.

Наталія Сурева (відповідальний редактор) - викладач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету.

Вадим Єрмолаєв (веб-редактор) - кандидат фізико-математичних наук, помічник ректора Запорізького державного університету з питань комп'ютеризації і IT, доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій.

Володимир Мільчев (технічний секретар) - кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету.