Торговий коледж

Запорізького національного університету

Торговий коледж ЗНУ / Всі новини сайта «Торговий коледж ЗНУ» / У Торговому коледжі відбулось бінарне заняття з дисциплін «Товарознавство продовольчих товарів» та «Основи психології» (>>далі)


24 лютого 2020 викладачі дисциплін «Товарознавство продовольчих товарів» (Воронько Наталія Іванівна) та «Основи психології» (Желтова Марина Олексіївна) провели відкрите бінарне заняття практичної спрямованості для майбутніх товарознавців.

Тема заняття: «Формування професійних навичок при визначенні якості ковбасних виробів та роль пізнавальних процесів в їх органолептичній оцінці»

Спільною метою викладачів була інтеграція та гармонізація знань, отриманих з дисциплін «Товарознавство продовольчих товарів» та «Основи психології».

На цьому занятті студенти не лише закріплювали отримані знань з тем дисциплін, а й розвивали практичні навички роботи як майбутні фахівці.

На бінарному занятті акцент був зроблений не тільки на професійних здібностях, а й на використанні психічних пізнавальних процесів при оцінці якості ковбасних виробів.

У процесі практичної діяльності студенти формували вміння складати акт відбору проб, робити органолептичну оцінку якості ковбасних виробів, складати заключення та приймати рішення щодо приймання товару. При цьому вони використовували та розвивали власні відчуття та сприйняття, пам’ять, увагу, мислення та уяву.

Бінарні заняття покликані допомогти усвідомити студентам, що всі дисципліни, які вони вивчають у коледжі є важливими та доповнюють одна одну. На таких заняттях важливо проілюструвати зв’язки між дисциплінами для кращого їх засвоєння студентами. Ну і головне: знати мало, необхідно вміти ефективно використовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності.

28.02.2020 10:28:00

Оголошення

Контакти

Тел./факс приймальної директора: (0612) 63-37-79

Тел. приймальної комісії: 097-932-72-15, (0612) 62-44-41