Психологічна служба в ЗМІ

Телефон довіри:

15-84

з 9:00 до 21:00

Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

224-70-09

css@ukrpost.ua

www.ssm.zp.ukrtel.net


Цитата дня
Головна
Співробітники
Діяльність
Документи
Студентам
Методична скарбничка
Контакти
Запорізький національний університет
Відділ виховної роботи ЗНУ

Оголошення

Телефонуй: 14-06; 228-76-48

Приходь: корпус №6, кабінет 226

Пиши: loranetkal@gmail.com

Як виховати патріота

Психологічна служба ЗНУ / Всі новини сайта «Психологічна служба ЗНУ» / Як виховати патріота

Всі новини Куратору

     За останні роки зростає інтерес молоді як до далекого, так і до недавнього минулого нашої Вітчизни, до духовно-етичних і соціально - філософських проблем. Це свідчить про те, що в молодіжному середовищі йде спонтанний пошук життєвих духовних орієнтирів. Проте даної позитивної тенденції протистоїть інша, що має деструктивний для формування підростаючого покоління вплив. І якщо сьогодні в молодіжному середовищі пошана до минулого нерідко межує з елементарною непоінформованістю або цинічним до нього ставленням, тo незабаром все може змінитися. Прагнення молоді до позитивних духовних змін залишає надію і вселяє впевненість у тому, що духовно-етична криза, що переживається в даний час, буде здолана.   

     Національно – патріотичне виховання – є складовою загального виховного процессу підростаючого покоління, формування на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїків визвольного руху, досягнень у сферах політики, освіти, науки, культури та спорту.

     Метою патріотичного виховання є становлення громадянина – патріотом України. Під патріотичним вихованням студентів ВНЗ розуміється -  систематична та цілеспрямована діяльність державних установ найвищого рівня, всього професорсько-викладацького складу - закладу освіти (а не лише представників гуманітарних кафедр) на формування у студентів високої патріотичної свідомості, почуття вірності своїй Батьківщині, гордості від належності до своєї нації.

     Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею.

У наукових дослідженнях визначено, що тісно пов’язані у структурі особистості три групи патріотичних якостей:

  • якості, що характеризують ціннісне ставлення особистості до своєї сім’ї, родини;
  • якості, що визначають моральне ставлення до людей, толерантне ставлення до інших культур та націй;
  • якості, що характеризують ставлення до своєї країни, рідного краю.

 Базовими патріотичними якостями визначено:

- любов і повага до батьків, своєї родини, відчуття гордості за свій рід;

 - ціннісне ставлення до Батьківщини, рідного краю;

 - толерантне ставлення до людей інших національностей, поважне ставлення до їхньої культури та традицій;

 - усвідомлення себе частиною українського народу

     Тому, ефективність патріотичного виховання студентів залежить від дотримання наступних важливих педагогічних умов:

1) педагогічна майстерність, загальна культура, власне почуття патріотизму, широка ерудиція викладача в питаннях мистецтва, глибоке знання особливостей історії, культури, релігії народу України;

2) наявність у студентів певної бази естетичних знань, закладених в сімейному вихованні, під час навчання у середній школі та ВНЗ;

3) цілеспрямоване комплексне використання засобів мистецтва у процесі виховання патріотизму як духовно-моральної якості особистості;

4) доцільне та педагогічно обґрунтоване матеріальне забезпечення процесу виховання патріотизму як духовно-моральної якості особистості засобами мистецтва (засобів демонстрації, ілюстрації та відтворення творів мистецтва).

     Також, патріотичне виховання студентів в умовах освітньо-виховного середовища університету буде ефективним за таких педагогічних умов:

  • використання виховного потенціалу навчальних предметів з метою патріотичного виховання студентів;
  • залучення студентської молоді до участі в соціально-значимих проектах патріотичного спрямування;
  • активне вивчення майбутніми учителями національно-культурної спадщини українського народу.

З огляду на це рекомендуємо:

По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справа, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.

     По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

     По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.

     По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та обслуговування  нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі зі студентами.

     По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

     Також навчальні заклади мають проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування  толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей за участю психологів, істориків, працівників  кримінальної міліції. Водночас необхідно активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського  та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді  духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

     Таким чином, національно-патріотичне виховання молоді сьогодні є важливою складовою змісту роботи навчальних закладів, головним завданням яких є формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, правил співжиття, єдності слова і діла в підростаючої особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави. Головна мета психологічно-виховної справи – формування поведінки, готовності до відповідної діяльності в будь яких обставинах, виховання бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2016 09:53:00

Copyright © 2012 Запорізький національний університет