Вісник

Запорізького національного університету


Контактна iнформацiя

«Вісник ЗНУ. Біологічні науки»

Головний редактор – Омельянчик Л.О.

Відповідальні особи за формування збірника – Задорожня Вікторія Юліївна (тел. (097)166-25-85; (098)549-01-09), Лебєдєва Наталія Іванівна (тел. (050)970-03-01).

Адреса для листування:

69600, Україна, Запоріжжя, вул. Гоголя, 62 (III корпус ЗНУ), к. 107.

«Вісник ЗНУ. Економічні науки»

Головний редактор – Череп А.В. (тел. (061)2287613);

Відповідальна особа за формування збірника – Рянічева Валентина Володимирівна (тел. (061)228-76-41;).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, економічний факультет, кафедра економічної кібернетики, Рянічевій В.В.

«Вісник ЗНУ. Педагогічні науки»

Головний редактор – Локарєва Г.В. (тел. (0612)627161);

Відповідальна особа за формування збірника – Кандиба Марія Олегівна (тел. (061)787-51-85).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки і психології, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, Кандибі М.О.

«Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки»

Головний редактор – Грищак В.З. (тел. (061)2287504; e-mail: grk@znu.edu.ua);

Відповідальна особа за формування збірника – Швидка Світлана Петрівна (тел. (061)289-12-53; e-mail: svetlana.shvydka@gmail.com).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, математичний факультет, кафедра математичного моделювання, Швидкій С.П.

«Вісник ЗНУ. Фізичне виховання та спорт»

Головний редактор – Маліков М.В. (тел. (061)2287554);

Відповідальна особа за формування збірника – Коваленко Юлія Олексіївна (тел. (061)228-75-63; e-mail: visnik_znu@ukr.net).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет фізичного виховання, кафедра фізичної реабілітації, Коваленко Ю.О.

«Вісник ЗНУ. Філологічні науки»

Адреса для листування:

69063 вул. Жуковського, 66-А, ауд. 237, 424 м. Запоріжжя

Телефони: (061) 289-12-88, (061) 228–75–21, (061)289-81-05

E-mail: visnyk.znu.philology@gmail.com

«Вісник ЗНУ. Юридичні науки»

Головний редактор – Коломоєць Т.О. (тел. (061)2287528; e-mail: t_deputy@ukr.net);

Відповідальний редактор – Лютіков В.П. (тел. (061)2287528);

Відповідальна особа за формування збірника – Шиванова Марина Григорівна (тел. (061)228-75-26).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, юридичний факультет, Навчальна лабораторія нормотворчої діяльності та правозастосування, Шивановій М.Г.