ukr 

Вісник ЗНУ

Головна сторінка
Редакцiйні ради
Контактна iнформацiя
Вимоги до оформлення статей
Випуски
Запорізький національний
університет

Редакцiйні ради

Ця версія сайту застаріла. Новий сайт знаходиться за адресою http://visnykznu.org/

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Редакційна рада

Головний редактор – Омельянчик Л.О., доктор фармацевтичних наук, професор
Відповідальний редактор – Корж О.П., кандидат біологічних наук, доцент

Редакційна колегія:

Лях В.О.

заступник головного редактора, доктор біологічних наук, професор,

Бессонова В.П.

доктор біологічних наук, професор,

Бовт В.Д.

доктор біологічних наук, професор,

Бражко О.А.

доктор біологічних наук, професор,

Долгова Л.Г.

доктор біологічних наук, професор,

Єщенко В.А.

доктор медичних наук, професор,

Колісник Н.В.

доктор біологічних наук, професор,

Маліков М.В.

доктор біологічних наук, професор,

Мицик Л.П.

доктор біологічних наук, професор,

Фролов О.К.

доктор медичних наук, професор.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Редакційна рада

Головний редактор

-

Череп А.В.,

доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора

-

Прушківська Е.В.,

кандидат економічних наук, 
доцент

Відповідальні редактори

-

Максишко Н.К.,

доктор економічних наук, доцент

 

-

Топалов А.Д.,

кандидат економічних наук, 
доцент

Редакційна колегія:

Вітлінський В.В.             доктор економічних наук, професор
Галушко О.С.                  доктор економічних наук, професор
Ґудзь П.В.                                   доктор економічних наук, професор
Задоя А.О.                                   доктор економічних наук, професор
Макаренко П.М.            доктор економічних наук, професор
Мельник Л.Ю.                доктор економічних наук, професор
Мостенська Т.Л.             доктор економічних наук, професор
Перепелиця В. О.            доктор фізико-математичних, професор
Плаксієнко В.Я.              доктор економічних наук, професор
Порохня В.М.                 доктор економічних наук, професор
Салига C.Я.                      доктор економічних наук, професор
Семенов Г.А.                   доктор економічних наук, професор
Сергєєва Л.Н.                  доктор економічних наук, професор
Старостіна А.О.              доктор економічних наук, професор
Черняк О.І.                      доктор економічних наук, професор

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Редакційна рада

Локарєва Г.В., доктор педагогічних наук, професор – головний редактор

Шевченко Н.Ф., доктор психологічних наук, професор – заступник головного редактора

Конох А.П., доктор педагогічних наук, доцент – відповідальний секретар

Волярська О.С., кандидат педагогічних наук, доцент – відповідальний редактор

Редакційна колегія

Байкіна Н.Г. – доктор педагогічних наук, професор; Євтух М.Б. – доктор педагогічних наук, професор, академік, дійсний член АПН України; Звєрєва І.Д. – доктор педагогічних наук, професор, координатор проектів “Християнського дитячого фонду”; Іваненко В.К. – доктор педагогічних наук, професор; Іваницький О.І. – доктор педагогічних наук, професор; Міщик Л.І. – доктор педагогічних наук, професор; Павленко А.І. – доктор педагогічних наук, професор; Пахомова Т.О. – доктор педагогічних наук, професор; Приходько М.І. – доктор педагогічних наук, професор; Харченко С.Я. – доктор педагогічних наук, професор; Пономаренко О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент;

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Редакційна рада

Головний редактор – Грищак В.З.,  доктор технічних наук, професор
Відповідальний редактор –  Сисоєв Ю.О., кандидат технічних наук, доцент

Редакційна колегія:

Приварников А.К.

заступник головного редактора
доктор фізико-математичних наук, професор

Гіржон В.В.

доктор фізико-математичних наук, професор

Гоман О.Г.

доктор фізико-математичних наук, професор

Гоменюк С. І.

доктор технічних наук, професор

Гудрамович В.С.

доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України

Кондрат’єва Н.О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кузьменко В.І.

доктор фізико-математичних наук, професор

Морачковський О.К.

доктор технічних наук, професор

Ольшанецький В.Ю.

доктор технічних наук, професор

Павленко А.В.

доктор фізико-математичних наук, професор

Перепелиця В.О.

доктор фізико-математичних наук, професор

Пожуєв В.І.

доктор фізико-математичних наук, професор

Тамуров Ю.М.

доктор фізико-математичних наук, професор

Толок В.О.

доктор технічних наук, професор

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Редакційна рада

Головний редактор – Маліков М.В., доктор біологічних наук, професор

Відповідальний редактор – Кузнєцов А.О., кандидат біологічних наук, доцент

Редакційна колегія

Байкіна Н.Г. – доктор педагогічних наук, професор; Башкін І.М. – доктор медичних наук, професор; Бовт В.Д. – доктор біологічних наук, професор ; Бріскін Ю.А. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; Демінський О.Ц. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; Єщенко В.А. – доктор медичних наук, професор; Конох А.П. – доктор педагогічних наук, доцент; Лизогуб В.С. – доктор біологічних наук, професор ; Ровний А.С. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; Сущенко Л.П. – доктор педагогічних наук, професор; Філімонов В.І. – доктор медичних наук, професор; Богдановська Н.В. – кандидат біологічних наук, доцент; Власенко К.Л. – кандидат біологічних наук, доцент; Клопов Р.В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; Лиходід В.С. – кандидат біологічних наук, доцент; Сватьєв А.В. – кандидат педагогічних наук, доцент;

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Редакційна рада

Головний редактор – Білоусенко П.І., доктор філологічних наук, професор

Відповідальний редактор – Хом’як Т.В., кандидат філологічних наук, доцент

Редакційна колегія

Чабаненко В.А. - доктор філологічних наук, професор, заступник головного редактора; Гуменний М.Х. - доктор філологічних наук, професор; Заверталюк Н.І. - доктор філологічних наук, професор; Зацний Ю.А. - доктор філологічних наук, професор; Іваненко В.К. - доктор педагогічних наук, професор; Манакін В.М. - доктор філологічних наук, професор; Пахомова Т.О. - доктор педагогічних наук, професор; Петренко О.Д. - доктор філологічних наук, професор; Приходько А.М. - доктор філологічних наук, професор; Тихомиров В.М. - доктор філологічних наук, професор; Шевченко В.Ф. - доктор філологічних наук, професор;

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Редакційна рада

Головний редактор – Коломоєць Т. О., доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора – Бостан С. К., доктор юридичних наук, доцент

Відповідальний редактор – Лютіков П.С., кандидат юридичних наук, доцент

Редакційна колегія

Ануфрієв М.І.− доктор юридичних наук, доцент; Бобровник С. В. − кандидат юридичних наук, професор; Заєць А.П. − доктор юридичних наук, професор; Колпаков В. К. − доктор юридичних наук, професор ; Кривега Л. Д. − доктор філософських наук, професор; Кузенко Л. В. – кандидат юридичних наук, доцент; Курило В. І. – доктор юридичних наук, професор; Куц В. М. − кандидат юридичних наук, професор; Лукашевич В. Г. – доктор юридичних наук, професор; Пєтков В. П. − доктор юридичних наук, професор; Пирожкова Ю.В. − кандидат юридичних наук ; Приймаченко Д. В. − доктор юридичних наук, доцент; Сабадаш В. П. – кандидат юридичних наук, доцент; Самойленко Г. В. – кандидат юридичних наук, доцент; Тимченко С. М. - − доктор історичних наук, професор, кандидат юридичних наук; Тихомиров О.Д. – доктор юридичних наук, професор; Шевченко А.Є. – доктор юридичних наук, професор; Шишка Р. Б. – доктор юридичних наук, професор; Ярмиш О. Н. – доктор юридичних наук, професор.Zaporozhye National University
Web-laboratory